‘กรุงเทพธนาคม’ ลงนามเห็นชอบเปิดสัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อสาธารณชน หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรุงเทพธนาคมลงนามหนังสือฯ พร้อมให้เปิดเผยสัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อสาธารณชน หวังเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ยันให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้

ผศ.ประแสง มงคลศิริ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ว่าจ้างและมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใน 2 สัญญา คือ สัญญาที่ กทม. ได้ว่าจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้บริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 30 ปี ลงนามเมื่อวันที่ 2 .. 2555

หรือสัญญาโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายที่ 1 ประกอบด้วย 1.ส่วนต่อขยายสายสีลม 2.2 กิโลเมตร (สถานีสะพาน ตากสินวงเวียนใหญ่) 2.ต่อขยายสายสุขุมวิท 5.25 กิโลเมตร (สถานีอ่อนนุชแบริ่ง) 3.ส่วนต่อขยายสายสีลม 5.3 กิโลเมตร (สถานีวงเวียนใหญ่บางหว้า) และ 4.การเดินรถหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 .. 2572 – 2 .. 2585

นอกจากนี้ ยังมีบันทึกข้อตกลง ที่ กทม.ได้มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินกิจการขนส่งมวลชนให้แก่บริษัทฯ  ตามบันทึกข้อตกลงการมอบหมายกิจการในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคต และช่วงแบริ่งสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 .. 2559

หรือบันทึกข้อตกลงมอบหมายงานโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสในส่วนต่อขยายที่ 2 เพื่อให้การดำเนินกิจการขนส่งมวลชนอันเป็นบริการสาธารณะแก่ประชาชนและด้วยหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ที่ยึดถือความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลในสัญญาและบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะ ซึ่งบริษัทฯ เห็นชอบในการที่จะเปิดเผยสัญญาดังกล่าว ตามที่ในสัญญาได้กำหนดให้คู่สัญญาจะเปิดเผยข้อมูลได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่าย

โดยในวันนี้ (1 .. 2565) ทางบริษัทฯ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และตนในฐานะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทฯ ได้ลงนามให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวกรุงเทพฯ