‘คมนาคม’ สานต่อความร่วมมือการขนส่งทางน้ำ ‘ไทย-เดนมาร์ก’ เร่งพิจารณาต่อใบอนุญาตเอกชนบริหาร ‘ท่าเรือ B1 ทลฉ.’

คมนาคมสานต่อความร่วมมือการขนส่งทางน้ำไทยเดนมาร์กพร้อมอำนวยความสะดวกผู้ประกอบไทยต่างประเทศ เร่งพิจารณาต่อใบอนุญาตเอกชนบริหาร ท่าเทียบเรือ B1 “แหลมฉบังสั่ง กทท. ดำเนินการตามระเบียบ กม. อย่างเคร่งครัด

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 .. 2565 ที่ผ่านมา นายยอน ทัวร์กอร์ดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยและคณะ ได้เข้าพบเพื่อร่วมหารือนโยบายด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศไทยเดนมาร์ก และติดตามผลการหารือในประเด็นด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำระหว่าง 2 ประเทศ

ทั้งนี้ รัฐบาลไทย โดยกระทรวงคมนาคม ได้มีการวางแผนการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ได้แก่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge) และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง

ขณะเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้กำหนดการดำเนินการ3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การพิจารณาต่อสัญญาเช่าสำหรับการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า B1 ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) โดยสัญญาของบริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่ 31 .. 2565

2.การขอใบอนุญาตเพื่อใช้ในการต่อสัญญาให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ถูกต้องตามกฎหมาย และ 3.ผลกระทบจากการเปิดประมูลโครงการสัมปทานระยะสั้น โดย กทท. เพื่อประกอบการท่าเทียบเรือ B1 ทลฉ. เป็นระยะเวลา 29 เดือน (2 ปี 5 เดือน) ตั้งแต่ .. 2565-มี.. 2569

นายชยธรรม์ กล่าวอีกว่า ตนได้มอบหมายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินการสานต่อการดำเนินงานด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำระหว่างไทยเดนมาร์ก ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หาก กทท. จะเปิดประมูลและคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่ (สำหรับท่าเทียบเรือ B1) จะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายกิจการจากผู้ประกอบการรายปัจจุบันไปยังผู้ประกอบการรายใหม่อย่างเหมาะสม และทันเวลา เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดผลเสียต่อประโยชน์ของสาธารณะ