‘ศักดิ์สยาม’ หารือร่วม ‘ทูตเกาหลี’ ลุยความร่วมมือพัฒนาคมนาคมขนส่ง ดันการค้า-ลงทุน หนุนท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ

ศักดิ์สยามหารือร่วมทูตเกาหลีพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่ง ดันการค้าการลงทุนเติบโต หนุนการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมไฟเขียวจัดทำ MOU ระบบรางฉบับใหม่ แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการพัฒนาฯเผยเกาหลีสนลงทุนแลนด์บริดจ์ขนส่งมวลชนพลังงานสะอาดเชื่อมโยงการบิน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (27 .. 2565) ได้ให้นายมุน ซึงฮย็อนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะเข้าพบ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของไทยตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ในส่วนความคืบหน้าโครงการสำคัญภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคม โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างกัน ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (MOLIT) โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องในหลักการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางฉบับใหม่ การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ 2 ฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านเทคนิค

นอกจากนี้ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงการที่มีความซับซ้อนที่ฝ่ายเกาหลีมีความก้าวหน้า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ความสนใจของภาคเอกชนเกาหลีในการลงทุนในประเทศไทยในโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย (แลนด์บริดจ์) ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟทางคู่

อีกทั้ง การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาด และการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการบินระหว่างกัน โดยได้ให้คำมั่นในการยกระดับความร่วมมือกับฝ่ายเกาหลีในมิติด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป