‘SAM’ ดัน ‘นิยต’ นั่งแท่น CEO พร้อมเสริฟ์แผนเน้นงานบริการผ่านดิจิทัล

SAM เปิดตัวผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ “นิยต มาศะวิสุทธิ์” พร้อมโชว์ผลงานปี 61 ยอดเงินสดรับกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 134% พร้อมเผยกลยุทธ์ปี 62 เน้นดูแลให้คำปรึกษาและพัฒนาบริการลูกค้า NPL และ NPA ผ่านช่องทางสื่อสารผ่าน
โซเชียลมีเดีย

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ ผู้บริหารสูงสุด บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า การเข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารของ SAM ครั้งนี้ตนเองมีความพร้อมที่จะเดินหน้าและสนับสนุนนโยบายภาครัฐและทำงานอย่างมืออาชีพ สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา SAM มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก โดยได้รับชำระเงินสด รวมจำนวนทั้งสิ้น 11,422 ล้านบาท คิดเป็น 134% ของเป้าหมาย โดยมาจากการบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ประมาณ 7,000 ล้านบาท การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) มากกว่า 4,000 ล้านบาท ส่งผลให้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา SAM สามารถซื้อสินทรัพย์ NPL เพิ่มเติมได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท

สำหรับแผนงานในปี 2562  SAM มีเป้าหมายเก็บเงินสดรับที่ 11,600 ล้านบาท และเพิ่มขนาดพอร์ตสินทรัพย์เพิ่มเติมด้วยการเข้าประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากธนาคารพาณิชย์ตามแผนระยะยาวที่ตั้งไว้ให้ได้ตามเป้าหมายที่  16,500 ล้านบาท ปัจจุบัน SAM มีสินทรัพย์ NPL คงเหลือมูลค่ารวมทั้งสิ้น 335,000 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้รายใหญ่ 66% SME 30%  และรายย่อย 4% ดังนั้น SAM จึงยังคงช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ทุกกลุ่มให้บรรลุข้อตกลงได้ง่ายขึ้น   โดยมีแผนการจัดกิจกรรม อาทิ ลดหนี้มีสุข กิจกรรมเปิดบ้านทำงานวันหยุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้นอกวันทำการ ส่วนทรัพย์สิน NPA คงเหลือจำนวน  3,700 รายการ มูลค่ารวม  21,000 ล้านบาท แบ่งเป็นทรัพย์รายใหญ่มูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 5% ที่เหลือเป็นทรัพย์มูลค่าต่ำกว่า  20 ล้าน หรือประมาณ 95%