เสร็จแล้ว! ทช.ทุ่มงบ 33 ล้าน สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม ‘แม่น้ำน่าน’ @พิษณุโลก หนุนขนส่งสินค้าเกษตร ร่นระยะทาง 12 กม.

“ทางหลวงชนบท” สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม “แม่น้ำน่าน” จ.พิษณุโลก เสร็จสมบูรณ์ ช่วยร่นระยะทาง 12 กม. ลดระยะเวลาการเดินทาง หนุนขนส่งสินค้าเกษตร อัพเกรดคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก งบประมาณในการก่อสร้าง 33.28 ล้านบาท โดยในปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ทช.ได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 140 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 491 เมตร มีไหล่ทาง รวมถึง ได้ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจรและวางท่อ

โดยสะพานดังกล่าว จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 12 กิโลเมตร (กม.)  ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม