สรุปให้อ่าน! ‘ทล.-กรมรางฯ-บขส.’ รวมยอดประชาชนเดินทางวันหยุดยาว 5 วัน 13-17 ก.ค. 65

ทางหลวงกรมรางฯบขส.” สรุปการเดินทางหยุดยาว 5 วัน 13-17 .. 65 ประชาชนใช้ถนนสายหลัก 10 เส้นทางรวม 5.03 ล้านคน ด้านระบบราง รวม 3.82 ล้านคน น้อยกว่าประมาณการ 4.02% ส่วน บขส. เผยมี ปชช.เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะกว่า 2.4 แสนคน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักอำนวยความปลอดภัย และศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ(HTOC) ได้รายงานสรุปปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ จำนวน 10 เส้นทาง ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2565 (ระหว่างวันที่ 13-17 .. 2565) พบว่า มีปริมาณจราจรรวมทั้งสิ้น 5,035,879 คัน แบ่งเป็นปริมาณจราจรขาเข้า 2,587,404 คัน และขาออก 2,448,465 คัน

โดยวันที่ 13 .. 2565 เป็นวันที่มีปริมาณจราจรขาออกสูงสุด 517,366 คัน และวันที่ 17 .. 2565 เป็นวันที่มีปริมาณจราจรขาเข้าสูงสุด 568,454 คัน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาในปี 2564 และ 2563 พบว่า ช่วงวันหยุดต่อเนื่องปี 2565 มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจากช่วงวันหยุดต่อเนื่องปี 2564 ถึง 59% แต่ยังคงต่ำกว่าช่วงวันหยุดต่อเนื่องปี 2563 อยู่ 16%

ส่วนปริมาณรถที่ใช้ M6 สายบางปะอินนครราชสีมา ช่วง ปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร (กม.) ซึ่งเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ทิศทางเดียว (วันเวย์) สำหรับรถขาออกระหว่างวันที่ 13-14 .. 2565 และสำหรับรถขาเข้าระหว่างวันที่ 15-17 .. 2565 นั้น พบว่า ในช่วงที่เปิดให้บริการขาออก (13-14 .. 2565) มีปริมาณรถใช้ M6 รวมทั้งสิ้น 11,344 คัน โดยแบ่งเป็นลงช่วงสีคิ้ว 3,515 คัน ลงช่วงขามทะเลสอ 7,829 คัน สามารถแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ขาออก จากปากช่องสีคิ้ว ได้ 14% และจากสีคิ้วขามทะเลสอ ได้9%

สำหรับช่วงที่เปิดให้บริการขาเข้า (15-17 .. 2565) มีปริมาณรถใช้ M6 รวมทั้งสิ้น 15,328 คัน โดยแบ่งเป็นเข้าใช้บริการจากขามทะเลสอ 2,927 คัน และเข้าใช้บริการจากสีคิ้ว 12,401 คัน สามารถแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ฝั่งขาเข้า จากขามทะเลสอสีคิ้ว ได้ 3% และจากสีคิ้วปากช่อง ได้ 11%

*** ปชช.ใช้ระบบราง 5 วัน รวม 3.82 ล้านคน ***

ด้านนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 .. 2565 สะสมครบ 5 วัน มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้น3,827,238 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 304,906 คน และระบบรถไฟฟ้า 3,522,332 คน โดยต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 160,102 คน หรือคิดเป็น 4.02% จากการประมาณการ จำนวน 3,987,340 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 301,769 คน และระบบรถไฟฟ้า 3,685,571 คน)

ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าว แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม304,906 คน มากกว่าประมาณการ 3,137 คน คิดเป็น 1.04% (ประมาณการ 301,769 คน) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 122,518 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 182,388 คน  มีผู้โดยสารขาออกสะสม 145,433 คน และผู้โดยสารขาเข้า 159,473 คน

ขณะที่ ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล รวมรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สะสม 5 วัน มีผู้ใช้บริการ 3,522,332 คนเที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 163,239 คนเที่ยว หรือน้อยกว่า 4.43% (ประมาณการ3,685,571 คนเที่ยว) ประกอบด้วย Airport Rail Link 187,561 คน สายสีแดง 54,526 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 113,420 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 980,876 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 2,185,949 คน

*** บขส.รองรับเดินทาง 5 วัน รวม 2.42 แสนคน ***

ขณะที่ นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า จากข้อมูลการเดินรถในช่วงวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 13-17 .. 2565 รวม 5 วัน มีผู้โดยสารเดินทาง (เที่ยวไปกลับ) ประมาณ 242,050 คนใช้รถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วมฯ,รถตู้) ประมาณ 25,859 เที่ยว ไม่มีรายงานผู้โดยสารตกค้าง และไม่พบอุบัติเหตุของรถโดยสาร บขส.