สุดปัง! ‘คมนาคม’ อวดผลงานเบิกจ่ายงบปี 65 มูลค่า 2.08 แสนล้าน เผยสิ้นเดือน มิ.ย.65 เบิกจ่ายแล้ว 1.12 แสนล้าน สูงกว่าเป้าหมายรัฐ 15.56%

ศักดิ์สยามสั่งหน่วยงานในสังกัดคมนาคมเร่งเบิกจ่ายงบปี 65 วงเงิน 2.08 แสนล้าน เผย มิ.. 65 เบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว 1.12 แสนล้าน สูงกว่าเป้าหมายรัฐ 15.56% ด้านงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 9.22 หมื่นล้าน เบิกจ่ายแล้ว 95%

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม วันนี้ (12 .. 2565) ว่า ได้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 แบ่งเป็น 8 ส่วนราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจ จากทั้งหมด 12 รัฐวิสาหกิจ ที่มีการใช้งบแผ่นดิน ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในภาพรวม จำนวน 208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท หรือ 12.51% และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท หรือ 87.49%

โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน สิ้นเดือน มิ.. 2565 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 112,270.52 ล้านบาท คิดเป็น61.56% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมากกว่าเป้าหมายรัฐบาล 15.56% หรือเป้าหมายรัฐบาลอยู่ที่ 46% และหากเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน สิ้นเดือน มิ.. 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 9,667.18 ล้านบาทหรือคิดเป็น 7.02%

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 7,739 รายการ วงเงิน 80,722.74 ล้านบาท แบ่งเป็น รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว, รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท)

ทั้งนี้ สิ้นเดือน มิ.. 2565 ลงนามในสัญญาแล้ว 7,697 รายการ วงเงิน 78,989.46 ล้านบาท คิดเป็น 97.85% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

ขณะที่ งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 วงเงินรวม 92,207.62 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 .. 2564-30 มิ.. 2565 จำนวน 55,987.15 ล้านบาท ซึ่ง สิ้นเดือน มิ.. 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 53,236.23 ล้านบาท คิดเป็น95.05% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ได้กำชับให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว” นายศักดิ์สยาม กล่าว