ฟื้นตัว! ‘บวท.-สุวรรณภูมิ’ คาดเปิดประเทศ & หยุดยาว ดันเที่ยวบิน-ผู้โดยสารโตต่อเนื่อง

วิทยุการบินฯคาดการณ์หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ยวันบะ 1,437 เที่ยวบิน รวมทั้งปี 65 กว่า 4.3 แสนเที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41% ด้านสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้โดยสารเดินทางช่วงหยุดยาว 13-17 ..นี้ คาดมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยวันละ 9 หมื่นคน

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2565 ที่ผ่านมา ทำให้การเดินทางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก มิ.. 2565 ซึ่งมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,374 เที่ยวบินต่อวัน โดยคาดการณ์ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 1,437 เที่ยวบินต่อวัน

ขณะเดียวกันใน .. 2565 มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 13-17 .. 2565 และ 28-31 .. 2565 ทำให้มีการเดินทางเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย คาดว่าช่วงดังกล่าวจะมีเที่ยวบินประมาณ 1,450-1,480 เที่ยวบินต่อวัน โดย..-.. 2565 จะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัว เที่ยวบินจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเที่ยวบินภายในประเทศยังคงมีสัดส่วนมากกว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงในแต่ละประเทศมีความรุนแรงในระดับที่แตกต่างกันนโยบายการอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยหากการดำเนินนโยบายเปิดประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น คาดการณ์ว่า ปี 2565 นี้ จะมีเที่ยวบินรวม430,000 เที่ยวบิน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี 2564 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น 41%

*** “สุวรรณภูมิคาด 13-17 ..นี้ มีผู้โดยสารวันละ 9 หมื่นคน ***

ด้านนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ใน .. 2565 มีวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 .. 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์ว่าในช่วงวันดังกล่าว จะมีผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศใช้บริการ ทสภ. เป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละ 90,000 คน และมีเที่ยวบินโดยสารเฉลี่ยวันละ 580 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทสภ. ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรด้านการให้บริการโดยได้ทำการประสานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) ให้ทุกสายการบินและผู้ให้บริการภาคพื้นมีความพร้อมให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานในส่วนของผู้โดยสารขาออก

ทั้งนี้ ทสภ. ได้เปิดใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินรองรับการให้บริการของสายการบินครบทั้ง 318 เคาน์เตอร์ รวมทั้งมีระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ จำนวน 196 เครื่อง และ ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ จำนวน 42 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันหลายสายการบินเริ่มใช้งานระบบดังกล่าวแล้วเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาการรอคิวเข้าเช็คอิน

นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้จัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจุดต่างๆ ให้พอเพียง อาทิ เจ้าหน้าที่จราจรพนักงานให้บริการรถเข็นกระเป๋า เจ้าหน้าที่จุดตรวจค้นสัมภาระ เจ้าหน้าที่ Airport Ambassador ฯลฯ ให้เพียงพอกับการให้บริการในช่วงผู้โดยสารคับคั่ง ในส่วนของศักยภาพการตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 .. 2565 ที่ผ่านมา ทสภ. ได้เปิดใช้งานจุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าระหว่างประเทศโซน 3 ซึ่งได้ปรับปรุงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

นายกิตติพงศ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนการอำนวยความสะดวกด้านบริการรถสาธารณะ ทสภ. ได้มีการประสานผู้ประกอบการ อาทิ รถแท็กซี่ รถลีมูซีน รถบัส เพื่อเตรียมรถให้พร้อมเข้ามาให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงดังกล่าวให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และหากผู้โดยสารต้องการนำรถมาจอด ทสภ. มีอาคารและลานจอดรถรองรับที่เพียงพอ รวมที่จอดรถกว่า 8,000 ช่องจอด

โดยสามารถจอดได้ที่ อาคารจอดรถ โซน 2 โซน 3 ลานจอดรถโซน 4-7 และลานจอดรถระยะยาวโซน A รวมถึงยังได้เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน C ให้ผู้ใช้บริการได้จอดรถฟรีระหว่างวันที่ 12-18 .. 2565 พร้อมกับมีรถเวียนภายในวิ่งให้บริการระหว่างอาคารผู้โดยสารกับลานจอดรถทุกโซน ทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทสภ. ได้เพิ่มรอบทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในพื้นที่อาคารผู้โดยสารอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อภายในอาคารผู้โดยสารอย่างเพียงพอรวมทั้งยังคงเน้นย้ำให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงเว้นระยะห่างเมื่อใช้บริการในอาคารผู้โดยสารด้วย

ขณะเดียวกัน ทสภ. ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับ หน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทสภ. เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง