กทพ. เปิดรับฟังเสียงภาคเอกชน ชวนลงทุนโปรเจ็กต์ทางด่วน ‘กะทู้-ป่าตอง’ 1.46 หมื่นล้าน คาดเปิดยื่นข้อเสนอปี 66 เริ่มสร้างปี 67 เปิดใช้ในปี 70

กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นเอกชนลงทุนโปรเจ็กต์ทางพิเศษสายกะทู้ป่าตอง” @ภูเก็ต มูลค่า 1.46 หมื่นล้าน คาดชวนเอกชนยื่นข้อเสนอในปี 66 เริ่มสร้างปี 67 เปิดใช้ปี 70 รองรับปริมาณรถ 7.1 หมื่นคัน/วัน พร้อมลุยศึกษาส่วนต่อขยายช่วงสนามบินภูเก็ตเกาะแก้วกะทู้” 30 กม. เชื่อมโครงข่ายแก้ปัญหาจราจร

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (11 .. 2565) กทพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Opinion Hearing) โครงการทางพิเศษสายกะทู้ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปประกอบการจัดทำสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน เป็นไปตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน .. 2562 คาดว่าสามารถเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนได้ภายในปี 2566

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 18 .. 2565 อนุมัติให้ กทพ. ดำเนินงานโครงการทางพิเศษสายกะทู้ป่าตอง .ภูเก็ต โดยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในรูปแบบ PPP Net Cost ซึ่งภาครัฐรับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในขณะที่ภาคเอกชนรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดและการก่อสร้าง (รวมถึงควบคุมงาน) และการดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M) โดยเอกชนเป็นผู้จัดเก็บรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมด

ขณะเดียวกัน เอกชนจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนทั้งหมดให้แก่ภาครัฐก่อนเริ่มเปิดบริการในลักษณะของBTO (Build-Transfer-Operate) มีระยะเวลาร่วมลงทุนรวม 35 ปี นับจากวันที่ กทพ. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน(Notice to Proceed) โดยมูลค่าเงินลงทุนโครงการรวม 14,670.57 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน5,792.24 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน) 8,878.34 ล้านบาท ซึ่งแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็น 2 ระยะ ได้แก่

  • ระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง ระยะเวลาไม่มากกว่า 4 ปี นับจากวันที่ กทพ. มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน
  • ระยะที่ 2 การดำเนินงานบริหารจัดการและบำรุงรักษา ระยะเวลานับจากสิ้นสุดระยะเวลา
  • สำหรับงานในระยะที่ 1 ระยะเวลารวมทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไม่มากกว่า 35 ปี

นายสุรเชษฐ์ กล่าวอีกว่า โครงการทางพิเศษสายกะทู้ป่าตอง .ภูเก็ต คาดการณ์ปริมาณจราจร ปีเปิดให้บริการประมาณ 71,000 คัน/วัน (รถยนต์ 36,000 คัน/วัน รถจักรยานยนต์ 35,000 คัน/วัน) ผลตอบทานด้านการเงิน NPV 1,734.37 ล้านบาท B/C Ratio 1.12 เท่า Payback Period 21 ปี โครงการนี้มีความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ อัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับ 20.44% อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของเงินลงทุน (Equity IRR) เป้าหมาย 8.50%

สำหรับการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนภาคเอกชน เพื่อทราบถึงความสนใจของนักลงทุนและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุน รวมถึงได้รับข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำเอกสารคัดเลือกเอกชน (RFP) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนได้ภายในปี 2566 และจะเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 2567 พร้อมเปิดดำเนินการได้ในปี 2570

ทั้งนี้ โครงการทางพิเศษสายกะทู้ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากอำเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตอง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยโครงการฯ จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4029 รวมทั้งสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ

นอกจากนี้ กทพ. อยู่ระหว่างศึกษาแนวเส้นทางส่วนต่อขยายกะทู้ป่าตอง ช่วงสนามบินภูเก็ตเกาะแก้วกะทู้ ระยะทาง30 กิโลเมตร (กม.) เป็นการเชื่อมโครงข่ายทางพิเศษเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและเป็นทางเลือกในการเดินทาง ในจังหวัดภูเก็ต