‘ขนส่งฯ’ จับมือ ‘สมาคมอุตฯ ยานยนต์-8 ค่ายรถยนต์’ แก้ปัญหาถุงลมนิรภัย ‘ทาคาตะ’ เชื่อมข้อมูลรถอีก 6 แสนคันมาตรวจสอบ-แก้ไขฟรี!

ขนส่งทางบกผนึกกำลัง.อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย-8 บริษัทรถยนต์” MOU “โครงการความร่วมมือการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำรถยนต์เข้าตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยหนุนเรียกรถยนต์ใช้ถุงลมนิรภัยยี่ห้อทาคาตะอีก 6 แสนคัน เชื่อมโยงข้อมูล ขบ. มาเร่งตรวจสอบแก้ไขฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (8 .. 2565) ขบ. ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และผู้แทนจากบริษัทรถยนต์ 8 บริษัท ได้แก่ มาสด้า ฮอนด้า มิตซูบิชิ นิสสัน โตโยต้า บีเอ็มดับเบิลยู ฟอร์ด และเชฟโรเลต ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) “โครงการความร่วมมือการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำรถยนต์เข้าตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยเพื่อยกระดับการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยกับรถในกลุ่มที่เข้าข่ายต้องได้รับการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยให้มีความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตามที่มีรายงานปัญหาการทำงานผิดปกติของถุงลมนิรภัย ยี่ห้อ ทาคาตะ (Takata) ในรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายในระหว่างปี 2541-2561 ที่เป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลร้ายที่เป็นอันตรายกับผู้ขับรถและผู้โดยสารได้ กรมการขนส่งทางบกและสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ร่วมกันดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถของผู้ผลิตและจำหน่ายในช่วงเวลาดังกล่าวนำรถมาตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ทั้งในด้านการสนับสนุนข้อมูลเจ้าของรถเพื่อใช้ติดต่อเจ้าของรถ รวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของ ขบ.

โดยในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนรถที่ได้รับการแก้ไขถุงลมนิรภัยแล้วกว่า 1 ล้านคัน แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีรถยนต์อีกกว่า 6 แสนคัน ที่ยังไม่ได้นำรถเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไข ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการติดตามรถที่อยู่ในข่ายต้องแก้ไขถุงลมนิรภัย ขบ. สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัทรถยนต์ 8 บริษัทจึงได้จัดทำบันทึกความตกลงดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้างต้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าว จะเชื่อมโยงข้อมูลรถที่เข้าข่ายต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยเข้ากับระบบฐานข้อมูลของขบ. และจัดทำระบบแจ้งเตือนเจ้าของรถซึ่งหากรถที่เข้าข่ายฯ มาดำเนินการทางทะเบียนหรือชำระภาษีรถ ระบบแจ้งเตือนหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งเจ้าของรถ ให้ได้รับทราบในทันที เพื่อนำรถไปตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัย

นอกจากนี้ ขบ.จะสนับสนุนข้อมูลเจ้าของรถหรือผู้ถือครองรถที่อยู่ในข่ายให้กับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และบริษัทรถยนต์ 8 บริษัท เพื่อร่วมกันติดตามและแจ้งเตือนให้นำรถเข้ามาดำเนินการแก้ไขฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโดยร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการสื่อสารทั้งเครือข่ายของ ขบ. เครือข่ายของภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนให้ครอบคลุมให้มากที่สุด มีเป้าหมายที่จะต้องเรียกคืนรถที่เข้าข่ายทุกคันมาเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้รถทุกคนต่อไป

ด้านนายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณ ขบ. ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว และให้การสนับสนุนสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและบริษัทรถยนต์ตลอดมา และขอเชิญชวนประชาชนตรวจสอบว่ารถของท่านเข้าข่ายต้องเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยหรือไม่ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

  • www.checkairbag.com
  • Call Center ของแต่ละบริษัท
  • ศูนย์บริการรถยนต์ของแต่ละบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทรถยนต์ก็จะพยายามติดต่อเจ้าของรถที่เข้าข่ายแต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขผ่านทางช่องทางต่างๆเช่น โทรศัพท์ หรือ จดหมาย โดยการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยของรถที่เข้าข่ายดังกล่าวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โดยสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและบริษัทรถยนต์มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำบันทึกความตกลงนี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะต้องเรียกคืนรถที่เข้าข่ายทุกคันมาเข้ารับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัย เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภค และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน