ครม.ไฟเขียวรถไฟสีแดงอ่อน “ตลิ่งชัน-ศิริราช” 6.64 พันล้าน

ครม. อนุมัติ รฟท. ลุยรถไฟสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช วงเงิน 6.64 พันล้าน พร้อมสั่ง สำนักงบฯ จัดสรรงบประจำปี หรือ ก.คลังจัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วันนี้ (5 มี.ค. 2562) มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช ในกรอบวงเงิน 6,645.03 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี โดยดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายปี และหรือกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ

ทั้งนี้ โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2560 (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะยาว พ.ศ. 2558-2565 โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนต่อขยายของรถไฟชานเมืองสายสีแดงทางฝั่งทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ที่จะเชื่อมต่อการเดินทางจากสถานีตลิ่งชันไปยังบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเส้นทางรถไฟของช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช จะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ที่สถานีจรัญสนิทวงศ์ และเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตกที่สถานีศิริราช ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถในการเดินทางเข้าออกพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช มีระยะทาง 5.70 กิโลเมตร ประกอบด้วย ทางระดับพื้น ระยะทาง 4.3 กิโลเมตร มีทางรถไฟยกระดับ ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร (บริเวณสถานีจรัญสนิทวงศ์) ก่อสร้างสถานี จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีตลาดน้ำตลิ่งชัน (ระดับพื้น), สถานีจรัญสนิทวงศ์ (ยกระดับ) และสถานีธนบุรี – ศิริราช (ระดับพื้น) โดยแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณสถานีธนบุรี – ศิริราช วิ่งไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปสิ้นสุดที่สถานีตลาดน้ำตลิ่งชัน ซึ่งในการออกแบบทางรถไฟในโครงการเป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม 2 ทาง ขนานไปกับทางรถไฟเดิม (At Grade) และทางยกระดับ (Elevated)