‘กรมรางฯ’ คลอดประกาศรับเปิดประเทศ & ผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 แจ้งยกเลิกตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ย้ำผู้โดยสารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าระบบ

กรมรางฯคลอดประกาศควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 รองรับเปิดประเทศส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขอความร่วมมือผู้ให้บริการระบบรางแจ้งผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ATK สัปดาห์ละครั้งยกเลิกมาตรการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง ระบุว่า วานนี้ (24 มิ.. 2565) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการจัดการระบบขนส่งทางราง รองรับการเปิดประเทศและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ภายหลังเมื่อวันที่ 23 มิ.. 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 13/2565

โดยมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการคงดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น

ทั้งนี้ ขร.จึงออกประกาศดังกล่าว โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติมาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.การหมั่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีและขบวนรถ โดยเฉพาะบริเวณจุดมือสัมผัสและเหรียญโดยสาร และกำหนดให้มีแนวทางที่เหมาะสมในการคัดแยกและกำจัดขยะ

2.จัดให้มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการใช้บริการ 3.ประกาศแจ้งให้ผู้โดยสารทราบข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขที่แนะนำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในระบบ

4.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมทั้งตรวจคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits : ATK สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่มีการติดต่อโดยตรงกับผู้โดยสาร อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และ 5.กรณีสถานีรถไฟที่มีต้นทางหรือเป็นช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้ยกเลิกมาตรการคัดกรองอุณหภูมิและอาการทางเดินหายใจ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป