‘ศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล’ ผู้บริหารกลุ่มโรงแรมดีวาน่า นั่งแท่น ‘นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้’ คนใหม่!

“ศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล” ผู้บริหารกลุ่มโรงแรมดีวาน่า นั่งแท่น “นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้” คนใหม่!

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมประจำปีบริหาร 2565-2567 ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมีนายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประจำปีบริหาร 2563-2565 เป็นประธานการประชุม ดร.กฤษฎา ตันสกุล อดีตนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประจำปีบริหาร 2559-2561 นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และนางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยานการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปีบริหาร 2565-2567

ในส่วนของการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ที่ประชุมได้เสนอชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ จำนวน 9 คน และได้รับเสียงโหวตเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกสามัญ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯประกอบด้วย นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายวรพล อึ่งตระกูล นายพาฤทธิ์ ดำริธรรมนิจ นายชานน วงศ์สัตยนนท์ นายธนวัต อ่องเจริญ นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นางสาวนันทพร อมรไพโรจน์ นายศิวัตน์ สุวรรณวงศ์ และ นายคมกริช สันธิญา

หลังจากนั้นทางคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทั้ง 9 คน ก็ได้ทำการเลือกตั้งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล ผู้บริหารกลุ่มโรงแรมดีวาน่า ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวภายหลังได้รับตำแหน่งว่า หลังจากที่ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ตอนนี้ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เอื้อให้เกิดการท่องเที่ยวแล้ว ดังนั้นธุรกิจโรงแรมต้องเร่งพัฒนาอบรมทักษะของบุคลากรเพื่อให้พร้อมต่อการทำงานและมุ่งเดินหน้าให้บริการอย่างเต็มที่ โดยจะเน้นเรื่องการทำการตลาดดิจิทัลมากขึ้น นอกจากนี้จะเน้นร่วมมือกันเปิดตลาดใหม่ๆ และ ขยายความร่วมมือไปยังโรงแรมทุกจังหวัดในภูมิภาคต่อไป