อ่วม! ‘เรือด่วนเจ้าพระยา’ ปรับขึ้นค่าโดยสาร 1 บาท เริ่ม 15 มิ.ย.นี้ เหตุราคาน้ำมันดีเซลพุ่งต่อเนื่อง

เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภท 1 บาท ยกเว้นเรือปรับอากาศธงแดง เหตุราคาน้ำมันดีเซลพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง เริ่ม 15 มิ..นี้

นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดท่าเรือวัดราชสิงขร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ .. 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงจำนวนมาก ประกอบกับราคาน้ำมันดีเซลที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาอยู่ที่ 32.99 บาทต่อลิตร วันที่ 31 .. 2565

ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับอัตราค่าโดยสาร เรือธงส้ม ธงเหลือง ธงเขียว ขึ้น 1 บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันที่ 15 มิ.. 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 110/2559 เรื่อง ประกาศอัตราค่าโดยสารเรือกลประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 29 .. 2559 ดังต่อไปนี้

เรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงขร  จากราคา 15 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 16 บาท (ตลอดสาย)

เรือธงเหลือง เส้นทางนนทบุรีสาทร จากราคา 20 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 21 บาท (ตลอดสาย)

เรือธงเขียว เส้นทางปากเกร็ดนนทบุรี จากราคา 13 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 14 บาท, เส้นทาง นนทบุรีสาทร จากราคา 20 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 21 บาท, เส้นทาง ปากเกร็ดสาทร จากราคา 32 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 33 บาท

เรือธงแดง (ปรับอากาศ) นนทบุรีสาทร ราคา 30 บาทตลอดสาย คงเดิม (ราคาปกติ 50 บาท)

สำหรับราคาค่าโดยสารดังกล่าวเป็นราคาที่อยู่ในเกณฑ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่  29.01 บาท ถึง 33 บาทต่อลิตร ตามประกาศของกรมเจ้าท่าที่ 110/2559

นาวาตรีเจริญพร กล่าวอีกว่า ทางบริษัทฯ ได้ชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารมาเป็นระยะเวลานาน เพราะคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการเป็นหลัก แต่ผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อรวมกับภาวะที่ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องแล้ว ทำให้ทางบริษัทจำต้องปรับค่าโดยสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ฯ ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 110/2559 บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตารางเวลาให้บริการ และเส้นทางที่อัพเดทจากทางเรือด่วนเจ้าพระยา ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก Chao Phraya Express Boat – เรือด่วนเจ้าพระยา หรือที่ LINE: @cpxcare