เซ็นแล้ว! รฟม.จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ & ควบคุมก่อสร้างโยธา 2,614 ล้าน ลุยรถไฟฟ้าสีม่วงใต้ เริ่มตอกเข็มเดือนนี้ เปิดให้บริการปี 70

รฟม. เซ็นจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธารถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) วงเงิน 2,614 ล้าน ตั้งธงเริ่มก่อสร้างภายในเดือนนี้ เปิดให้บริการในปี 70

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุว่า วันนี้ (1 มิ.. 2565) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สายสีม่วงใต้) ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับกลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทั้ง 3 กลุ่ม วงเงินรวม 2,614 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดการลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 1 (Project Management and Construction Supervision Consultant 1 : PMCSC1) วงเงิน 1,094 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ประกอบด้วย 1.บริษัท เอ็มเอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด 2.บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์จำกัด 4.บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด และ 5.บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2.กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (Project Management and Construction Supervision Consultant 2 : PMCSC2) ในวงเงิน 959 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ประกอบด้วย 1.บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด 2.บริษัท เทสโก้ จำกัด 3.บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 4.บริษัทไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 5.บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ 6.บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

3.กลุ่มที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 3 (Project Management and Construction Supervision Consultant 3 : PMCSC3) ในวงเงิน 561 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ประกอบด้วย 1.บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด 2.บริษัท วิสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และ 3.บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด

โดยกลุ่มที่ปรึกษา ทั้ง 3 กลุ่ม จะทำหน้าที่หลักในการบริหารงานก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามที่สัญญาจ้างฯกำหนดต่อไป

ขณะเดียวกัน ได้มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับ กลุ่มที่ปรึกษา ทั้ง 3 กลุ่ม และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

สำหรับงานจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) นั้น คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่ง รฟม. จะดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการใหม่อีกครั้ง โดย รฟม. จะดำเนินการตามข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มที่ปรึกษาทั้ง 3 กลุ่ม มีความพร้อมเต็มที่ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานก่อสร้างงายโยธา ซึ่ง รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed: NTP) ไปยังผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาทั้ง 6 สัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 เม.. 2565 ที่ผ่านมา โดยโครงการฯ มีแผนจะเริ่มดําเนินงานก่อสร้างในมิ.. 2565 และมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2570