อัปเดต! ‘สะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย’ @กาญจนบุรี มูลค่า 99 ล้าน คืบหน้า 15% คาดแล้วเสร็จปลายปี 66

ทางหลวงชนบทเร่งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย.ไทรโยค .กาญจนบุรี มูลค่า 99 ล้าน คืบหน้ากว่า 15% คาดแล้วเสร็จปลายปี 66 ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ เชื่อมการเดินทาง 2 ตำบล อัพเกรดคุณภาพชีวิตประชาชน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ยกระดับมาตรฐานการคมนาคมทางบก เชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางและสะพานระหว่างตำบล อำเภอ ให้มีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณบ้านช่องแคบ หมู่1 .ท่าเสา และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่บริเวณบ้านเขาช้าง หมู่ 1 .วังกระแจะ .ไทรโยค .กาญจนบุรี ซึ่งจะก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 325 เมตร กว้าง 8 เมตร มีทางเท้ากว้างข้างละ 1 เมตร

พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม 2,250 เมตร โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 99.14 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีผลงานความคืบหน้าไปแล้วกว่า 15% ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของงานเข็มเจาะฐานรากสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2566

อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยพัฒนาโครงข่ายสะพานในเขตชุมชน เชื่อมการเดินทางของทั้ง 2 ตำบลแล้ว ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้สามารถสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย