เสร็จแล้ว! ‘ทางหลวง’ ขยาย 4 เลน สาย อ.อรัญประเทศ-อโคกสูง @สระแก้ว ระยะทาง 19.96 กม. หนุนโลจิสติกส์ รับเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ

ทางหลวงเทงบ 900 ล้าน ขยายถนน 4 เลน สาย .อรัญประเทศ.โคกสูง .สระแก้ว ระยะทาง 19.96 กม.เสร็จแล้ว หนุนโลจิสติกส์ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พร้อมวิ่งฉิวเชื่อมนางรอง” @บุรีรัมย์ แก้ปัญหาจราจร

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 348 สาย .อรัญประเทศ.โคกสูง ในพื้นที่  .อรัญประเทศ .สระแก้ว ระหว่าง กม.2+700-กม.22+664 ระยะทาง 19.96 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 900.52 ล้านบาทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จะเป็นการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของชาวสระแก้ว อรัญประเทศ และโคกสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นไปตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

นอกจากนี้ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทางทำให้โครงข่ายทางหลวงของประเทศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเทศกาล พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า สำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 สายอรัญประเทศนางรอง หรือ ถนนธนวิถี เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับภาคอีสานตอนใต้ มีจุดเริ่มต้นบริเวณตัว .อรัญประเทศ .สระแก้ว ผ่าน.โคกสูง สิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนเดชอุดม) ที่ .นางรอง .บุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 141 กม. อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) และแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สำนักทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างเพื่อเป็นโครงการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เป็นโครงการสำคัญตามมติ กรอ.ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับจราจร เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผู้สัญจรในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

นายสราวุธ กล่าวต่ออีกว่า โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 348 สาย .อรัญประเทศ.โคกสูง เดิมทางสายนี้เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ไปกลับ แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มจำนนมากขึ้น จึงได้ทำการขยาย ช่องจราจร โดยเริ่มก่อสร้างระหว่าง กม.2+700 – กม.22+664 ระยะทาง  19.96 กม.

ทั้งนี้ เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไปกลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก กว้าง 5.1 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ บนทางหลวง ก่อสร้างศาลาทางหลวงและสะพานลอยคนเดินข้ามเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)