พร้อมแล้ว! ‘เจ้าท่า’ เตรียมเปิดใช้ 2 ท่าเรือโฉมใหม่ ‘ท่าเรือราชินี-ท่าเตียน’ รับแผนเปิดประเทศ ภายใน พ.ค.นี้

เจ้าท่าเดินหน้าปรับปรุงขยายท่าเรือโดยสาร รับเปิดประเทศ เตรียมเปิดใช้ 2 ท่าเรือโฉมใหม่ท่าเรือราชินีท่าเตียนภายใน ..นี้ พร้อมอัพเกรดมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการขนส่งทางน้ำ กระตุ้นการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า จท.มีแผนขยายปรับปรุงท่าเรือโดยสารให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับและพัฒนาการให้บริการขนส่งโดยสารสาธารณะทางน้ำ ทั้งท่าเรือโดยสาร ท่าเรือข้ามฟาก และท่าเรือท่องเที่ยว เพื่อให้บริการประชาชน นักท่องเที่ยว รองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการให้บริการที่สามารถเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรือโดยสาร ระบบราง (รถไฟฟ้า) รถประจำทาง (ล้อรางเรือ) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสาธารณะให้กับประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น

ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ยังได้นำระบบการออกแบบอารยสถาปัตย์เข้ามาใช้ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมเนื่องจากปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความนิยมใช้เส้นทางการเดินเรือมากขึ้น ประกอบกับไทยกำลังเข้าสู่การเปิดประเทศ และรับการท่องเที่ยวเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า ความสำคัญการพัฒนาท่าเรือให้มีขนาดใหญ่จะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายการพัฒนาขนส่งทางน้ำ ซึ่งกรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือหลายแห่งในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ ท่าเรือราชินี ท่าเตียน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการภายใน .. 2565

ทั้งนี้ ในแผนปรับปรุงท่าเรือดังกล่าว ยังมีขั้นตอนการตรวจสอบท่าเรือโดยสารสาธารณะ ที่มีมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ประจำท่าเรือให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนด โดยได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภายในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และหน่วยกู้ภัย ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ และการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร  ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เปิดช่องทางเบอร์โทรสายด่วน 1199 รับแจ้งเหตุทางน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความร่วมมือของผู้โดยสาร ในมาตรการดูแลความปลอดภัยของท่าเรือและการใช้บริการเรือโดยสาร ได้มีแผนรณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการจัดทำอินโฟกราฟิก คลิปวีดีโอเผยแพร่ผ่านจอทีวีตามท่าเรือต่างๆ และเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ได้ขยายสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านโซเชียล FACEBOOK Twitter IG รวมถึงในรูปแบบแผ่นพับ ป้ายไวนิลติดตามท่าเรือในช่วงเทศกาลสำคัญๆ อาทิ ลอยกระทง ปีใหม่ วันสงกรานต์ วันหยุดยาว เป็นต้น