ส่อง! สถานะโปรเจกต์ทางด่วน ‘พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ’ ภาพรวม 5 สัญญา ‘เร็วกว่าแผน’ คาดเปิดให้บริการปี 67

กทพ.อัปเดตความคืบหน้าโปรเจกต์ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกฯด้านตะวันตก ระยะทาง18.7 กม. ภาพรวมทั้ง 5 สัญญา เร็วกว่าแผนฯ คาดเปิดบริการได้ภายในปี 67

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระบุว่า กทพ.ได้ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนองวงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมาตั้งแต่ มิ.. 2562 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ อยู่ที่กม. 13+000 ของถนนพระราม 2 ก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระราม 2 ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงดาวคะนอง จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนไปทางขวาเข้าซ้อนทับกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 9

โดยจะก่อสร้างสะพานขึงขนาด 8 ช่องจราจร ซึ่งมีความยาวช่วงกลางสะพาน 450 เมตร ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9 จากนั้นแนวเส้นทางจะเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการฯ มีระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร (กม.) โครงการฯ มีทางขึ้นลง จำนวน 7 แห่ง โดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 5 สัญญา ประกอบด้วย งานโยธา จำนวน 4 สัญญา และงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจรและระบบสื่อสาร จำนวน 1 สัญญา โดยมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ดังนี้

สัญญาที่ 1 เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 13+000 ของถนนพระราม 2 ถึง กม. 6+600 ของถนนพระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 6.4 กม. โดย วันที่ 31 มี.. 2565 มีความก้าวหน้าของโครงการ 1.46% เร็วกว่าแผน 0.44% ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานเสาเข็มเจาะ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค งานวาง Barrier กั้นพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะดำเนินการจัดช่องจราจรใหม่ บนถนนพระราม 2 ทั้ง 2 ทิศทาง ตั้งแต่ กม.(ทล.) 10+000 ถึง กม.(ทล.) 8+467 (บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนถึงโลตัสพระราม 2) ช่วงวันที่ 27 เม..-15 .. 2565

สัญญาที่ 2 เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นที่ กม.6+600 ของถนนพระราม 2 ถึงบริเวณทางแยกต่างระดับดาวคะนอง ระยะทางรวมประมาณ 5.3 กิโลเมตร โดย วันที่ 31 มี.. 2565 มีความก้าวหน้าของโครงการ38.80% เร็วกว่าแผน 5.60% ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้ง Precast Crosshead และ Precast Segment อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเบี่ยงจราจรฝั่งขาเข้าและขาออก ฝั่งละ 2 ช่องจราจร ในช่วงเวลา 22.00-04.00 .

สัญญาที่ 3 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจรคร่อมตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนองสุขสวัสดิ์ราษฎร์บูรณะ ระยะทางรวมประมาณ 5 กม. โดย วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีความก้าวหน้าของโครงการ2.05% เร็วกว่าแผน 1.03% ขณะนี้ จะดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ ช่วง กม. 15+545 ถึง กม. 15+621 โดยจะทำการปิดเบี่ยงจราจรบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ และซอยสุขสวัสดิ์ 50 ตลอด 24 ชั่วโมง

สัญญาที่ 4 เป็นงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาด 8 ช่องจราจร มีความยาวช่วงกลางสะพาน 450 เมตรสิ้นสุดที่ทางแยกต่างระดับบางโคล่ ระยะทางรวมประมาณ 2 กม. โดย วันที่ 31 มี.. 2565 ความก้าวหน้าของโครงการ 71.73% เร็วกว่าแผน 10.21% ซึ่งโครงการฯ จะปิดเบี่ยงเฉพาะช่องทางฉุกเฉินบนสะพานพระราม 9 (ขาออก) เพื่อทำการก่อสร้างคานรองรับพื้นสะพาน (Cross Head) โดยจะปิดเบี่ยงช่องจราจรตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 เม..-16 .. 2565

สัญญาที่ 5 (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างให้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางเป็นระบบอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) บริเวณตู้เก็บค่าผ่านทาง ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจะช่วยในการระบายการจราจรหน้าด่านฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้องและสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางยกระดับบนถนนทางหลวงหมายเลข 35 ของกรมทางหลวงในอนาคต

ทั้งนี้ คาดว่าทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2567