ปักหมุด! @เชียงราย ‘ขนส่งฯ’ เตรียมเปิดประมูลรอบ 2 ‘ศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าเชียงของ’ มูลค่า 2,864 ล้านภายใน พ.ค.นี้ คาดลงนามสัญญา เม.ย. 66 ดึงเอกชน PPP สัมปทาน 15 ปี

ขนส่งฯเตรียมเปิดประมูลรอบ 2 “ศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้าเชียงของ” @เชียงราย มูลค่า 2,864 ล้าน ภายใน ..นี้ หลังเอกชนเมินลงทุน เหตุโควิดระบาดปิดด่านชายแดน ดึงเอกชนร่วมทุน PPP คาดลงนามสัญญา เม.. 66 สัมปทาน 15 ปี

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (22 เม.. 2565) ขบ.ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กับผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการคัดเลือกเอกชน (PPP) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562 สำหรับโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ .เชียงราย พื้นที่335 ไร่ วงเงิน 2,864 ล้านบาท

ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าว แบ่งเป็นงบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะที่ 1 วงเงิน 1,300 ล้านบาท และงบก่อสร้างระยะที่ 2 วงเงิน 660 ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็นการลงทุนของภาคเอกชน ปัจจุบันคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562 อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขบางประการของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการ ให้มีความน่าสนใจ

นอกจากนี้ ให้สอดรับกับความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์การขนส่งในปัจจุบัน เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี โดยกรมการขนส่งทางบกมีแผนออกประกาศเชิญชวน และขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (ครั้งที่ 2) ภายใน .. 2565 และจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกภายใน เม.. 2566

ที่ผ่านมา ขบ.ได้มีการเปิดประมูลให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการดังกล่าวแล้ว แต่พบว่าไม่มีเอกชนสนใจลงทุนเนื่องจากติดปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และบริเวณด่านชายแดนถูกปิดให้บริการ ทำให้เอกชนไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการนี้ แต่ปัจจุบัน ขบ.ได้เปิดฟังความคิดเห็นภาคเอกชนแล้ว ซึ่งมีเอกชนหลายรายให้ความสนใจโครงการฯนายจิรุตม์ กล่าว

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า ขบ.จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ .เชียงราย ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562 โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost

โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดิน และค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและส่วนประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์และเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 15 ปี นับจากปีเปิดให้บริการ

สำหรับพื้นที่ในโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ .เชียงราย ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าศุลกากร อาคารหอพัก อาคารคลังสินค้าทัณฑ์บน อาคารบริหารส่วนกลาง ลานจอดรถแลการเปลี่ยนหัวลากหางพ่วงโรงอาหารส่วนบริหารงานกลาง อาคารซ่อมบำรุง และชานชาลาขนถ่ายสินค้า (CFS) ขณะเดียวกันการออกแบบโครงการฯ จะเป็นพื้นที่สำหรับการรวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแบบไม่เต็มคันและรถเที่ยวเปล่า

อีกทั้ง ยังเป็นพื้นที่ทำการของหน่วยงานตรวจปล่อยสินค้า (CIQ) สามารถให้บริการตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ จุดเดียว ซึ่งรองรับการเปลี่ยนหัวลากหางพ่วงระหว่างรถบรรทุกไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าจากทางถนนสู่ทางราง ผ่านแนวรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของ

อย่างไรก็ตาม ด้านการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ .เชียงของ .เชียงราย ระยะที่ 2 เอกชนเข้ามาบริหารโครงการฯตามสัญญาสัมปทาน ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าขาเข้าออก อาคาร CFS หลังที่ 2 อาคารสำนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ลานกองตู้คอนเทนเนอร์ โรงอาหารส่วนปฏิบัติงาน อาคารซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล อาคารเอกซเรย์และอาคาร CCA ซึ่งเป็นการก่อสร้างขยายในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารเปลี่ยนถ่ายและบรรจุสินค้า และลานกองเก็บตู้สินค้า เป็นต้น