ทช.ทุ่มงบ 163 ล้าน สร้างถนนสาย จ4 และ จ5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม คาดแล้วเสร็จ ต.ค. 65

ทางหลวงชนบททุ่มงบ 163 ล้าน สร้างถนนสาย 4 และ 5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม แก้ไขจราจรติดขัดบนถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมให้สมบูรณ์ ล่าสุดคืบหน้า 35% คาดแล้วเสร็จ .. 65

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมให้สมบูรณ์ รองรับการพัฒนาเมืองและการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมือง แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย 4 และ 5 ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 163.191 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 35% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในขั้นตอนของงานดินถมคันทาง งานชั้นรองพื้นทาง และระบบระบายน้ำ โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน .. 2565

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า ลักษณะการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ไหล่ทางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 2.50 เมตร และทางเท้ากว้างข้างละ 2.50-4.00 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง รวมระยะทาง 3.222 กิโลเมตร (กม.)  ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกได้ ดังนี้

  • ถนนสาย 4 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุทธาเวช ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 1+415 เชื่อมถนนโยธาธิการและผังเมือง (ซอยซากุระ) ระยะทาง 1.415 กม.
  • ถนนสาย 5 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 3+881 บริเวณถนนสายมหาสารคามอำเภอวาปีปทุม (หน้าหมู่บ้านดีเฮ้าส์) ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 5+688 เชื่อมถนนสายมหาสารคามร้อยเอ็ด (ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย) ระยะทาง 1.807 กม.

อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ถนนสาย 4 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.208 กับถนนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ส่วนถนนสาย 5 จะเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง ทล.2040 และ ทล.23 นอกจากนี้ถนนสายดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนหนาแน่นบริเวณถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ประชาชนสามารถสัญจร ขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป