ได้โปรด! ‘ขนส่ง’ วอน ‘สิงห์รถบรรทุก’ หลีกเลี่ยงส่งสินค้า & งดวิ่งรถเปล่า 7 วัน ช่วงสงกรานต์ 65 หวังให้ถนนคล่องตัว-ปลอดภัย

ขนส่งขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้างดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม..นี้ หวังให้ถนนทุกเส้นทางคล่องตัวปลอดภัย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ. ได้ขอความร่วมมือ สมาคมขนส่งสินค้าสมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่อให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.. 2565 ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย

อีกทั้ง สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย และบริษัทต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การสัญจรในทุกเส้นทางเป็นไปอย่างอย่างสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ขบ.ตั้งเป้าหมายต้องการให้อุบัติเหตุจากรถบรรทุกลดลงน้อยที่สุด เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกแต่ละครั้งมักปรากฏความรุนแรงมากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถลักษณะอื่น ซึ่งหนึ่งในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุดังกล่าว คือ การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยลดจำนวนรถบรรทุกที่ออกมาวิ่งในช่วง 11-17 เม.. 2565 เท่าที่จำเป็น ส่วนการขนส่งอื่นที่ไม่สำคัญเร่งด่วน ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถขนส่งได้โดยวางแผนการขนส่งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์ หลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น ในส่วนด้านตัวรถ คือ ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก/รถลากจูง/รถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง

สำหรับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้อุปกรณ์ยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ตลอดเวลาที่ทำการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ในรถของตนเองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่าน Application DLT- GPS และแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพื่อร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถให้เดินรถได้เฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนปัญหาการจราจรติดขัด

ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 คือ ถนนมิตรภาพทับกวางสีคิ้ว (ทล.2) ถนนกบินทร์บุรีปักธงชัย (ทล.304)  กบินทร์บุรีวังนาเขียว ถนนบุรีรัมย์อรัญประเทศ บายพาลเสาไห้ (ทล.348) ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองนครสวรรค์ (ทล.1) กลางแดดนครสวรรค์ ถนนรังสิโยทัย ปากน้ำโพบางม่วง (ทล.117) ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองสระบุรี (ทล.1) และถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีงตะวันตก (ทล.362) โดยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในส่วนผู้ขับรถ ให้ขับด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามประเภท หากผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขับรถละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด