ใครอยากขับวินรอเลย! ‘ขนส่งฯ’ เตรียมเปิดจดทะเบียนรับ ‘มอเตอร์ไซค์วิน’ เพิ่ม พ.ค.นี้ ดันรถป้ายดำเข้าสู่ระบบป้ายเหลืองถูก กม.

ขนส่งฯผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน เตรียมเปิดจดทะเบียนรับมอเตอร์ไซค์วินเพิ่มทุกไตรมาส ประเดิมรอบแรก .. 65 ดันรถป้ายดำเข้าสู่ระบบรถรับจ้างสาธารณะป้ายเหลือง พร้อมอัปเดตผลรับรอง 3 แอปฯ ให้บริการรถยนต์รับจ้างลุ้น! ไฟเขียว Grab ถูกกฎหมายเร็วๆ นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ.ไม่สนับสนุนให้รถจักรยานยนต์ป้ายดำนำมาให้บริการรับจ้างสาธารณะ โดยขอความร่วมมือให้นำรถจักรยานยนต์มาจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ (ป้ายเหลือง) กับ ขบ. เพื่อจัดระเบียบให้ชัดเจน ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ฝ่าย คือ ขบ., สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.), กรุงเทพมหานคร (กทม.) และทหาร โดยมีตนเป็นประธานคณะกรรมการฯ เตรียมเปิดให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเพิ่มสมาชิกผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะรายใหม่ในวินเดิม

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์สาธารณะในวินเดิมนั้น ผู้แทนผู้ขับรถฯ จะต้องสำรวจ และยื่นข้อเสนอไปยังคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือ สำนักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอขอขึ้นทะเบียนครั้งแรกในช่วง .. 2565 จากนั้นจะเปิดให้ยื่นเสนอขึ้นทะเบียนครั้งต่อไปในทุกไตรมาส เช่นช่วง .. 2565, .. 2565, .. 2566 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อยื่นข้อเสนอมาแล้ว คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ ก่อนที่จะอนุมัติต่อไป

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า ตามที่ ขบ. ได้ประกาศเปิดรับคำขอรับรองแอปพลิเคชันที่จะใช้สำหรับรถยนต์รับจ้างตั้งแต่วันที่1 .. 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้มีแอปพลิเคชันแจ้งความประสงค์ดำเนินการเข้ามาทั้งหมด 3 ราย โดย ขบ. ได้ให้การรับรองแล้ว 2 ราย ได้แก่ 1.Hello Phuket Service มีพื้นที่ให้บริการหลักในเขต .ภูเก็ต และ 2.Bonku มีพื้นที่ให้บริการหลักในเขต กทม. และปริมณฑล

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน 2 รายดังกล่าว อยู่ระหว่างการนำรถยนต์มาขึ้นทะเบียนกับ ขบ. พร้อมทั้งการอบรมผู้ขับรถ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด มีผู้อบรมแล้วเกือบ 2,000 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ประมาณ 10,000 คน โดยผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รวมถึงผ่านการสอบประวัติอาชญากรรมจาก สตช. และมีการทำประกันภัยเพิ่มเติมตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ อีกทั้ง จะต้องติดเครื่องหมายรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงจะสามารถออกให้บริการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนรายที่ 3 ที่แจ้งความประสงค์ขอรับรองแอปพลิเคชันเข้ามา คือ Grab ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับเงื่อนไขกฎหมาย เนื่องจากระบบที่ให้บริการอยู่ เป็น Super App ซึ่งมีการให้บริการหลากหลายรูปแบบเช่น การส่งอาหาร หรือสินค้าแบบเดลิเวอรี่ (Delivery), การส่งเอกสาร เป็นต้น ต้องมีการปรับแอปพลิเคชันให้ประชาชนใช้บริการได้อย่างสะดวก และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเชื่อว่า Grab จะผ่านการรับรองในเร็วๆ นี้อย่างไรก็ตาม ในช่วง มี..-.. 2565 ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ก่อนที่จะให้บริการเต็มรูปแบบต่อไป

รายงานข่าวจาก ขบ. ระบุว่า สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) ที่ได้นำรถไปจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้ว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กล่าวคือ ไม่ให้บุคคลอื่นเช่า ซื้อ หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ผู้อื่นขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเพื่อการรับจ้าง หรือใช้เสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุมที่มีหมายเลขประจำตัวของตนในการรับจ้าง อีกทั้ง จะต้องขับรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเพื่อการรับจ้างติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบระยะเวลา 1 ปี

นอกจากนี้ ต้องไม่นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนไปรับจ้างในสถานที่ตังวินอื่น ที่ตนเองไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขับรถ และท้องที่ในการรับจ้างคนโดยสารอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สามารถพิจารณาถอดชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ออกจากบัญชีรายชื่อในสถานที่ตั้งวินที่ผู้นั้นขับรถอยู่ เมื่อปรากฎว่าบุคคลนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่กล่าวข้างต้น หรือมีเหตุอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด