‘วิริยะ’ ภาค 4 ยอดทะยาน 30% รักษามาตรฐานบริการพร้อมมีศูนย์ทั่วปท.

จุดแข็งของวิริยะ ประกันภัย ที่ไม่มีใครล้มได้ลง นั่นคือ การเคลมสินค้าอย่างรวดเร็ว พร้อมการมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ลูกค้ามั่นใจและพร้อมเชื่อใจในการให้บริการ เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากการเติบโตที่มีมากกว่า 30%

นายภาณุตร์ เหรียญประยูร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันตนเองมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพ ภาคกลาง 6 จังหวัด และภาคตะวันตกอีก 8 จังหวัด ซึ่งถือเป็นพื้นที่ ที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากทุกเส้นทางที่มาจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นเส้นทางที่ต่อกับสระบุรีก่อนเข้ามายังกรุงเทพฯ ขณะที่ภาคตะวันตกติดกับกาญจนบุรี จะต้องนำสินค้ามาส่งยังกรุงเทพฯ ก่อนที่จะกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆในโซนที่ตนเองรับผิดชอบ นั่นจึงส่งผลให้ แคริเออร์ในภาคกลางมีเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นในพื้นที่ 14 จังหวัด ที่ตนดูแล จึงได้มีการตั้งศูนย์ปฎิบัติการสินไหม 15 ศูนย์ มีทั้งศูนย์หลักและศูนย์ย่อย ซึ่งเหตุผลที่มีศูนย์ดูแลจำนวนมากนั้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า เมื่อต้องการความช่วยเหลือ เพราะอัตราการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ทั้ง 2 มีบ่อยครั้ง และนี้ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการประกันแคริเออร์กับทางวิริยะ

นอกจากนี้ ตนเองยังให้ความสำคัญกับเรื่องการประสานงาน และดูแลลูกค้า กับเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกศูนย์ ซึ่งระบบการทำงานของภาค 4 จะทำการตั้งกรุ๊ปไลน์ขึ้นมา พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่เคลมประกันทุกคนต้องเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ว่าลูกค้าเกิดเหตุจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตาม ที่อยู่ในความดูแลของภาค 4 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฎิบัติการสินไหมที่อยู่ใกล้ในพื้นที่นั้นต้องสามารถไปยังจุดเกิดเหตุได้ทันที หรือ เจ้าหน้าที่บางคนที่ยังไม่เก่งประสบการณ์ในเรื่องของการเคลมสินไหม เจ้าหน้าที่รายอื่นที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ก็สามารถพิมพ์ผ่านกรุ๊ปไลน์เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ยังจุดเกิดเหตุได้ทันที ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินที่อยู่ในแคริเออร์เกิดความสูญเสียมากจนเกินไป หรือช่วยให้เสียหายน้อยที่สุด

สำหรับเรื่องของการแข่งขันในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ถือว่ามีค่อนข้างสูง แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตนเองจะให้ความสำคัญกับจุดให้บริการ เจ้าหน้าที่ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตมากถึง 30% แต่อย่างไรก็ตาม ตนยังได้ทำการเพิ่มทักษะความชำนาญให้กับพนักงานในการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้วิริยะไม่ได้เป็นเบอร์ 1 ในการรับประกันแคริเออร์จำนวนมาก เพราะเพิ่งเข้ามาทำ แต่เราเองมีความมั่นใจว่า ศูนย์บริการที่มีทั่วประเทศ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ดูแล ทำให้ตัวแทนความมั่นใจที่จะไปขายตัวผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้า และลูกค้าของเขา

“สุดท้ายขอให้ตัวแทน และลูกค้า มั่นใจได้ว่า วิริยะพร้อมที่จะให้บริการเรื่องของแคริเออร์ ซึ่งวิริยะเองมีความพยายามที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการลูกค้าดีที่สุด”