เสร็จแล้ว! ทล.ขยายถนน 4 เลน ทล.202 ‘ยโสธร-บ.น้ำปลีก ระยะทาง 32 กม. ระบายจราจรอีสานล่าง-ตะวันออก ก้าวสู่ฮับ ศก. กลุ่ม GMS

ทางหลวงปิดจ๊อบขยายถนน 4 เลน ทล.202 ตอน ยโสธร.น้ำปลีก .ยโสธร ระยะทาง 32 กม. มูลค่า 1,320 ล้านระบายปริมาณการจราจรจากอีสานตอนล่างสู่ภาคตะวันออก หนุนระบบคมนาคมโลจิสติกส์ ก้าวสู่ฮับเศรษฐกิจกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข202 สาย ยโสธรอำนาจเจริญ ตอนยโสธร.น้ำปลีก ระหว่าง กม.267+630-กม.300+423 ระยะทางยาวประมาณ32.79 กิโลเมตร (กม.) ในพื้นที่ .ยโสธร เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ4 ช่องจราจร ซึ่งเป็นหตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย ยโสธรอำนาจเจริญ ตอน ยโสธร.น้ำปลีก ใช้งบประมาณ1,320 ล้านบาท เป็นโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่าง .ยโสธร กับ .อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน มีปริมาณรถยนต์และรถบรรทุกสินค้าเดินทางเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรหนาแน่น จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาโครงข่ายเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง

ดังนั้น ทล.จึงก่อสร้างขยายสายทางดังกล่าว จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร โดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่.ตาดทอง .เมือง .ยโสธร สิ้นสุดที่ .น้ำปลีก .น้ำปลีก .เมือง .อำนาจเจริญ แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอน ตอนที่1 ระหว่าง กม.267+630-กม.283+980 ระยะทาง 16.35 กม. และตอนที่ 2 ระหว่าง กม.283+980-กม.300+423 ระยะทางรวม 16.43 กม.

โดยมีลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง มีงานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาจราจร โดยการระบายปริมาณการจราจรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และไปสู่ภาคตะวันออกเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้การขนส่งสินค้าและผลผลิตด้านการเกษตรต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอีกด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้สัญจรและรถบรรทุกสินค้าสามารถเดินทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดยโสธรกับจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

อย่างไรก็ตาม ทล.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)