ทช. เทงบ 189 ล้าน สร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ถนนสาย ชบ.3022 @ชลบุรี คืบหน้า 60% คาดแล้วเสร็จ ก.ค. 65

ทางหลวงชนบทเทงบ 189 ล้าน สร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสาย ชบ.3022 .ชลบุรี แก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน รองรับรถไฟทางคู่ในอนาคต เผยล่าสุดคืบหน้ากว่า 60% คาดแล้วเสร็จ .. 65

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยก ทล.315-บ้านเก่า .พานทอง .ชลบุรี ว่า ทช.ได้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว รวม 189.23 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 60% โดยขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จใน .. 2565

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่อยู่บนถนนที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟ มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยก ทล.315 – บ้านเก่า .พานทอง .ชลบุรี

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า โครงการนี้ มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+722 บริเวณจากทางแยกบ้านเก่าไปตามถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 และไปสิ้นสุดโครงการประมาณ กม.ที่ 1+728 บริเวณบ้านหนองตำลึง แยก ทล.315 โดยก่อสร้างเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 2 ช่องจราจร มีความกว้างพื้นสะพานรวมไหล่ทาง 9 เมตร ความยาวสะพาน 360 เมตร

นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นสะพานเป็นคานคอนกรีตรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้า ความยาวรวมสองฝั่ง 646 เมตร รวมทั้งยังมีการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจรและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม