เตรียมเปิดใช้! ‘ท่าเรือสาทร’ โฉมใหม่ สร้างคืบหน้า 70% คาดแล้วเสร็จภายใน มี.ค.นี้ เชื่อมต่อ ‘ล้อ-ราง-เรือ’ เต็มรูปแบบ

อธิรัฐรมช.คมนาคม บุกท่าเรือสาทร” “ติดตามความคืบหน้าพัฒนาท่าเรือฯ อัปเดตล่าสุดคืบหน้า 70% คาดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ยกระดับการให้บริการท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อระบบล้อรางเรือเต็มรูปแบบ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารท่าเรือสาทรวันนี้ (23 มี.. 2565) ว่า การพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ โดยมอบหมายให้กรมเจ้าท่า (จท.) พัฒนาการให้บริการท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือสาทร

ทั้งนี้ ท่าเรือสาทร ได้ดำเน้นการเพิ่มพื้นที่โดยรอบ พื้นที่ประมาณ 1,364 ตารางเมตร โป๊ะเทียบเรือขนาด 6×12 เมตรพร้อมสะพานปรับระดับ จำนวน 4 โป๊ะ และโป๊ะเทียบเรือขนาด 9 x17 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ จำนวน 1 โป๊ะ ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วคิดเป็น 70% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางลาดด้านหน้าท่าเรือ และปรับปรุงโป๊ะ ขนาด 6 x 12 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ จำนวน 2 โป๊ะ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มี.. 2565

นายอธิรัฐ กล่าวต่ออีกว่า จท. ได้ยกระดับพัฒนาท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย พร้อมเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ขยายพื้นที่หลังท่า รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทางน้ำเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้ง จะช่วยลดปัญหาการคับคั่งของการจราจรทางบก ลดระยะเวลาในการเดินทาง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารทางเรือและทางบก เพิ่มศักยภาพในการโดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถเชื่อมต่อระบบ รถ รางเรือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น