จัดให้! ทช.ขยายความกว้างถนนสาย อบ.5066 อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ เชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวนวัตวิถี หนุนขนส่งพืชผลเกษตร

ทางหลวงชนบทเอาใจชาวอุบลฯ ขยายความกว้างถนนสาย อบ.5066 “อุบลราชธานี“ เชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวนวัตวิถี เพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัย หนุนเส้นทางคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรของ ปชช.ในพื้นที่

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ระบุว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.5066 แยกทางหลวงชนบทสาย อบ.4001-บ้านไร่เจริญ .ศรีเมืองใหม่.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมขยายความกว้างของผิวจราจรจากเดิม 6 เมตร เป็นความกว้าง 8 เมตร ในช่วง กม.ที่ 10+050 ถึง กม.ที่ 11+350 รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและป้ายแนะนำเส้นทางตลอดแนวของโครงการ

รายงานข่าวจาก ทช. ระบุอีกว่า เนื่องจากแนวเส้นทางดังกล่าว ตัดผ่านบริเวณชุมชนการท่องเที่ยวนวัตวิถี ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการส่งเสริมภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมถึงมีการทำเกษตรกรรมตลอดสองฝั่งทางการปรับปรุงเส้นทางจึงช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรและการเดินทางระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง

โดยเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเส้นทางเชื่อมสู่ชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น