ทย. บี้งาน ‘สนามบินกระบี่’ รับยอดผู้โดยสาร 8 ล้านคน/ปี

“อธิบดี ทย.” ลงพื้นที่ตามงานสนามบินกระบี่ เร่งสร้างเทอร์มินัล 3 พร้อมปรับปรุง คาดแล้วเสร็จปี 65 รับผู้โดยสาร 8 ล้านคน/ปี และรับโบอิ้ง 40 ลำ

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน หรือ ทย. เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารฯ ว่า ในปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 1, 2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ และโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3,000 คน/ชั่วโมง หรือ 8 ล้านคน/ปี และสามารถรองรับเครื่องบินโบอิ้งได้ถึง 40 ลำ

ทั้งนี้ จากการประชุมติดตามงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย โดยท่าอากาศยานกระบี่ ได้ดำเนินการแก้ไขและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามการแก้ไขข้อบกพร่องด้านต่างๆ ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เมื่อปลายปี 2561

2.ด้านความปลอดภัย โดยกองควบคุมมาตรฐานสนามบิน กรมท่าอากาศยาน ได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่มาติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาคาดว่าจะสามารถปิดข้อบกพร่องด้านต่างๆ ได้เรียบร้อยภายในเดือนเมษายน 2562 อีกทั้ง 3.ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ได้ติดตามการดำเนินงานระบบเคาน์เตอร์เช็คอินร่วม (Common Use) และระบบ Free WiFi ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

นอกจากนี้ 4.ด้านการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างนั้น จากการได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างฯ จากผู้รับจ้าง เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการปฎิบัติงาน และกำชับผู้รับจ้างให้ปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้าง ระมัดระวังในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่น รวมทั้งเร่งรัดดำเนินโครงการฯ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด