‘ขนส่งฯ’ ลงดาบคนขับรถทัวร์เสพยา ก่อนขับพุ่งชนตอม่อ จ.สระบุรี เหตุให้มีผู้บาดเจ็บ & เสียชีวิต สั่งถอนใบอนุญาตขับรถ-รถ พ่วงเอาผิดผู้ประกอบการ-บขส.

ขนส่งทางบกฯลงดาบคนขับรถทัวร์เสพยา ขับพุ่งชนตอม่อใต้สะพานฯ .สระบุรี ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต สั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะถอนรถออกจากใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ เหตุเสพยาขณะขับรถ พร้อมดำเนินการตาม กม. กับผู้ประกอบการ & บขส.

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ระบุว่า จากกรณีที่รถทัวร์โดยสารกรุงเทพฯสุวรรณภูมิ (ร้อยเอ็ด) เกิดอุบัติเหตุพุ่งชนตอม่อสะพานต่างระดับตลิ่งชัน บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ขาเข้ากรุงเทพฯหน้าห้างโรบินสัน สาขาสระบุรี เมื่อวันที่ 12 มี.. 2565 ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้น

ทั้งนี้ ผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายนรินทร์ศาสตร์ หงษา ให้การสารภาพว่าได้เสพสารเสพติดก่อนปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี จึงได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขับรถสาธารณะ เนื่องจากมีความผิดฐานใช้ยาเสพติดให้โทษ ตามมาตรา 127 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก .. 2522 ประกอบกับเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเป็นเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเพิกถอนรถคันดังกล่าวออกจากใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางแล้ว พร้อมทั้งได้เรียก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งมาดำเนินการพิจารณาลงโทษ ฐานไม่ควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก .. 2522 และให้พิจารณาดำเนินการลงโทษตามสัญญาเข้าร่วมบริการของ บริษัท สหพันธ์ ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด ต่อไป

ขณะเดียวกัน ขบ.ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและการดำเนินการของ บริษัท สหพันธ์ ร้อยเอ็ดทัวร์ จำกัด ซึ่งเป็นรถร่วมบริการร่วมกับ บขส. ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางดังกล่าว จำนวน 8 คัน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการบริหารจัดการในการขนส่งผู้โดยสาร ความพร้อมของพนักงานขับรถ ความพร้อมของผู้ประจำรถ การดูแลบำรุงรักษารถ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการต่อไป