‘ทางหลวงชนบท’ ลุยบูรณะซ่อมแซม ‘สะพานปิ่นเกล้าฯ’ หลังเปิดใช้เกือบ 50 ปี คาดแล้วเสร็จภายใน พ.ย. 65

ทางหลวงชนบท” เร่งบูรณะซ่อมแซมสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าหลังเปิดใช้มาแล้วกว่า 50 ปี เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงเดินทางสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คาดแล้วเสร็จ ..65

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการบูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตพระนคร, เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของสะพานให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย

ทั้งนี้ เนื่องจากตัวสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีอายุการใช้งานเกือบ 50 ปี มีปริมาณการจราจรมากกว่า 120,000 คัน/วัน ส่งผลให้อุปกรณ์และชิ้นส่วนโครงสร้างบางส่วน มีการเสื่อมสภาพและชำรุดเสียหาย ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion joint), จุดรองรับสะพาน

นอกจากนี้ รวมถึงอุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง (Planar Hinge Bearing) บริเวณช่วงกลางสะพาน และระบบระบายน้ำ ทช.จึงได้ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาแนวทางบูรณะโครงสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า ในปี 2565 ทช.ได้ดำเนินการบูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าวให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนสะพาน อีกทั้ง เป็นการยืดอายุของตัวสะพานให้สามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

โดย ทช.ได้เริ่มเข้าดำเนินการบูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปแล้วเมื่อ .. 2565 ที่ผ่านมา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ภายใน .. 2565 นี้

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการบูรณะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในบางขั้นตอน อาจมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรบางช่องทางบนสะพานฯ โดย ทช.จะแจ้งให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณเส้นทางดังกล่าวต่อไป

สำหรับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2516 เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องขนาดใหญ่ชนิดต่อเนื่อง 3 ช่วง มีความยาว ช่วงกลางสะพาน รวม 280 เมตร สะพานมีความกว้าง 26.60 เมตร รองรับการจราจรไปกลับ 6 ช่องจราจร