‘ทางหลวง’ ชงของบปี 66 วงเงิน 4.85 พันล้าน อัพเกรดโครงข่ายถนน 3 โปรเจกต์เชื่อม EEC บูม ศก.-แก้จราจร ตั้งธงเปิดใช้ภายในปี 69

ทางหลวงชงของบปี 66 วงเงิน 4.85 พันล้าน ปักหมุดพัฒนาโครงข่ายทางถนน 3 โปรเจกต์ในพื้นที่ EEC บูมเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตอบโจทย์แก้ปัญหาจราจร หนุนเส้นทางท่องเที่ยว ตั้งธงเปิดให้บริการภายในปี 69 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 ทล.ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน 4,850 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวง และสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 3 โครงการ ซึ่งอยู่ในแผนระยะที่ 2 ปี 2566-2570 จากทั้งหมด 41 โครงการ ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2566 แล้ว จะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2569

สำหรับการพัฒนาโครงข่ายในพื้นที่อีอีซี จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทราเขาหินซ้อนตอน .ท่าทองหลาง.พนมสารคาม ขยายจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ระยะทาง8.700 กิโลเมตร (กม.) วงเงินก่อสร้างประมาณ 2,500 ล้านบาท ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) พร้อมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการพิเศษ แล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงข่ายทางหลักเชื่อมโยงภาคกลางภาคตะวันออก สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ปัจจุบันเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรมีนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญ อาทิ นิคมเกตเวย์ จึงเกิดปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากมีปริมาณจราจรสูง จำเป็นต้องก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทางขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ .ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

2.โครงการปรับปรุงจุดตัดทางแยก บนทางหลวงหมายเลข 3 แยกบางพระคลองสุครีบ ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นเส้นทางสายหลักจากกรุงเทพฯ สู่ภาคตะวันออกช่วงศรีราชาบางละมุง วงเงินก่อสร้างประมาณ 530 ล้านบาท ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จและรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการพิเศษ(คชก.)แล้วเมื่อวันที่ 28 .. 2563 

โดยในปัจจุบันเป็นทางขนาด 6 ช่องจราจร มีปริมาณจราจรสูง มีชุมชนหนาแน่นตลอดสองข้างทางมีทาง ปัจจุบัน แยกบางพระเป็นแยกสัญญาณไฟจราจร และมีชุมชนสองข้างทาง จึงเกิดปัญหาการจราจรติดขัด จำเป็นต้องปรับปรุงทางแยก พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพานเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณดังกล่าว

3.โครงการทางหลวงหมายเลข 3648 ทางเลี่ยงเมืองแกลง ทางหลวงหมายเลข 3 และทางหลวงหมายเลข 344 เป็นเส้นทางหลักของภาคตะวันออกสู่ .จันทบุรี ,ตราด ช่วง .แกลงมีทางหลวงหมายเลข 3648 ขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 11.533 กม. วงเงินก่อสร้าง 1,820 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ 

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นทางเลี่ยงเมืองขนาด 2 ช่องจราจร ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรสูงเกิดปัญหาจราจรติดขัดจึงจำเป็นต้องก่อสร้างทางขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมปรับปรุงทางแยกต่างระดับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ถือเป็นโครงการสำคัญตามแผน EEC ด้วย

นายสราวุธ กล่าวต่ออีกว่า เมื่อ ทล.ได้ดำเนินการก่อสร้างทั้ง 3 โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง และนับเป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่จะเชื่อมต่อ ระหว่าง.สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะการจราจรสายหลักเชื่อมสู่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ .ระยอง และจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังช่วยลดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นการยกระดับถนนปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง เพราะหากระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพจะเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญการลงทุนในภาคการผลิต รวมถึงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล