เช็คที่นี่! ความคืบหน้า 3 โปรเจกต์ @ถนนพระราม 2 ‘ทางยกระดับ-มอเตอร์เวย์-ทางด่วน’ แก้จราจรติดขัด เชื่อมเดินทางสู่ภาคใต้ฉลุย

ศักดิ์สยามลงพื้นที่ถนนพระราม 2” ติดตามความคืบหน้า 3 โปรเจกต์ก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทางด่วนแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด เชื่อมเดินทางสู่ภาคใต้ฉลุย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และโครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก วันนี้ (9 มี.. 2565) ว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ที่เชื่อมสู่ภาคใต้ของประเทศให้ลุล่วงโดยเร็ว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงถนนพระราม 2 สายธนบุรีปากท่อ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดนในขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม 2 สายธนบุรีปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกชัย ช่วงกม. ที่ 11+959.904-20+295.417 ของกรมทางหลวง (ทล.) เป็นการก่อสร้างทางยกระดับ จำนวน 6 ช่องจราจร ไปกลับ (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) ภาพรวมโครงการมีความคืบหน้า 61% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566

ทั้งนี้ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน ระยะทาง 8.2 กม. คือ ตอนที่ 1 ระยะทาง 2.575 กม. รวมทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ปัจจุบันมีความคืบหน้า 62.61% ตอนที่ 2 ระยะทาง 4.1 กม. ปัจจุบันมีความคืบหน้า 46.75% และตอนที่3 ระยะทาง 1.6 กม. ปัจจุบันมีความคืบหน้า 74.84%

2.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้ว ช่วงเอกชัยบ้านแพ้ว มีแนวสายทางเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก บริเวณด่านบางขุนเทียนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 10 สัญญา บนถนนพระราม 2 ตั้งแต่ กม. ที่ 20+295-36+645 ระยะทาง 16.4 กม. มูลค่า 18,759.230 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 .. 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 .. 2568

3.โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ขณะนี้โครงการฯอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ภาพรวมโครงการมีความคืบหน้า 24.32% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2567 ประกอบด้วย 5 สัญญา คือ

สัญญาที่ 1 ระยะทาง 6.4 กม. มีความก้าวหน้า 0.82%, สัญญาที่ 2 ระยะทาง 5.3 กม. มีความก้าวหน้า 34.33%, สัญญาที่ 3 ระยะทาง 5 กม. มีความก้าวหน้า 1.48%, สัญญาที่ 4 ระยะทาง 2 กม. มีความก้าวหน้า 68.88% และสัญญาที่ 5 งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับโครงการทางพิเศษฯ สายดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงบางโคล่สะพานพระราม 9-ดาวคะนอง ที่มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยสูงถึง 150,000 คันต่อวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจึงได้มีนโยบายให้พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโครงข่ายถนนและทางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน