อัปเดต! บิ๊กโปรเจกต์เมืองดอกบัว ‘แยกดงอู่ผึ้ง & แยกวนารมย์’ คืบหน้า 66.9% คาดเปิดใช้ ก.ค.นี้ เผยเหตุล่าช้า ‘โควิด-ขาดแคลนแรงงาน’

อัปเดต! บิ๊กโปรเจกต์เมืองดอกบัว สร้างอุโมงค์ทางลอดวงเวียนแยกดงอู่ผึ้ง & แยกวนารมย์คืบหน้า 66.9% ล่าช้า 4.4% หลังโดนโควิด-19 พ่นพิษ พ่วงขาดแคลนแรงงานเหล็ก ขยายสัญญา 317 วัน คาดเปิดใช้ทางการ .. 65 บรรเทาจราจรติดขัด กระตุ้นการท่องเที่ยว หนุนการค้าชายแดนเชื่อม สปป.ลาว

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (แยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่ขนานระหว่าง กม.0+100-กม.4+160 อุโมงค์ทางลอดขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับ และวงเวียนขนาด 3 ช่องจราจรและโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 212 (แยกวนารมย์) รูปแบบอุโมงค์ทางลอดขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ และวงเวียนขนาด 2 ช่องจราจร วงเงิน 798.65 ล้านบาทว่า ขณะนี้โครงการฯ มีความคืบหน้า 66.9% ช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้อยู่ประมาณ 4.4% 

สำหรับสาเหตุที่มีความล่าช้านั้น เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 209 (โควิด-19) ส่งผลให้แรงงานต้องหยุดชะงัก ประกอบกับการโยกย้ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ ประปา ไฟฟ้า และสายสัญญาณโทรศัพท์แล้วเสร็จไม่ทัน รวมถึงเหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างขาดตลาด ดังนั้น จากสาเหตุดังกล่าว สำนักก่อสร้างสะพาน จึงได้พิจารณาขยายอายุสัญญาออกไปอีก 317 วัน โดยจะสิ้นสุดสัญญาใน .. 2566 จากเดิมสิ้นสุดสัญญาเมื่อ เม.. 2565 อย่างไรก็ตาม แขวงฯ ได้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง โดยคาดว่างานโยธาจะแล้วเสร็จภายใน มิ.. 2565 และเปิดให้บริการภายใน .. 2565

นายเอกพงศ์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานีนั้น เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณดังกล่าว ที่มีปริมาณจราจรหลายหมื่นคันต่อวันให้มีความคล่องตัว และสัญจรไปมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง เส้นทางบริเวณแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์นั้นยังสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงเป็นการสนับสนุนการค้าชายแดน เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว สามารถเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาวได้อีกด้วย

ส่วนกรณีข้อห่วงใยว่า หากมีปริมาณน้ำฝนมาก อุโมงค์ทางลอดของทั้ง 2 โครงการ จะมีการท่วมขังหรือไม่ นายเอกพงศ์ กล่าวว่า ไม่น่าห่วงแต่อย่างใด เนื่องจากอุโมงค์ทางลอดทั้งแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ มีความลึกประมาณ 6-8 เมตรรวมฐานราก และมีจุดรวมน้ำอยู่ภายในอุโมงค์ พร้อมมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายเครื่อง ที่สามารถผันน้ำออกจากอุโมงค์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อระบายน้ำไปสู่คลองส่งน้ำที่เชื่อมต่ออยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันระดับน้ำในคลองที่จะรับน้ำจาก 2 แยกนี้ ยังมีระดับที่ต่ำกว่ามาก เช่น มูลน้อยที่จะรับน้ำจากดงอู่ผึ้ง น้ำมีระดับต่ำกว่า 6 เมตร และคลองนาควายที่จะรับน้ำจากแยกวนารมย์ ระดับน้ำยังต่ำกว่า 3 เมตร ส่วนคลองเปะปะ หรือคลองนาควายที่พาดผ่านบิ๊กซีแมคโคร ก่อนระบายลงสู่ห้วยแจระแม มีสภาพตื้นเขินและมีสิ่งไม่พึงประสงค์กีดขวางน้ำอยู่มาก