แอร์บัส ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิด ACT for Academy

แอร์บัสได้ลงนามข้อตกลงที่ว่าด้วยเรื่องจัดตั้งโปรแกรมโซลูชันการฝึกอบรมด้านการบำรุงรักษา ที่เรียกว่า ‘Airbus Competence Training (ACTfor Academy’ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ข้อตกลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทของแอร์บัสในฐานะผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำในการสร้างความมั่นใจในความสัมพันธ์อันดีที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างโลกแห่งวิชาการและอุตสาหกรรมการบิน

 ‘ACT for Academy’ เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ฝึกอบรมด้านการบำรุงรักษาจากบริการการฝึกอบรมของแอร์บัส (Airbus Training Services) ที่จะแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของเครื่องบินแอร์บัส รวมถึงขั้นตอนการบำรุงรักษาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน โซลูชันนี้ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาด้านการบินและอวกาศรุ่นใหม่เพื่อเติบโตในสาขาอาชีพด้านอุตสาหกรรมการบิน พร้อมเพิ่มพูนด้วยทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น

‘ACT for Academy’ ช่วยเติมเต็มการฝึกอบรมด้านการบำรุงรักษาเครื่องบินขั้นพื้นฐานที่ปัจจุบันอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง สู่แนวทาง “การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ” ซึ่งประกอบไปด้วย

·       เครื่องบินแอร์บัสเสมือนจริงแบบ 3 มิติ ประกอบด้วยห้องนักบินและเครื่องยนต์เสมือนจริง รวมถึงผู้ฝึกสอนคอยดูแล

·       แบบฝึกหัดจำลองสถานการณ์จริงเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาระบบอากาศยานทั่วไป

·       การสร้างความคุ้นเคยทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมบทเรียน (courseware) ของเครื่องบินแอร์บัสเพื่อนำเสนอและอธิบายถึงเครื่องบิน และระบบต่าง ๆ ของเครื่องบิน

การทำงานในสถานการณ์จริงไม่เพียงแต่ช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ความชำนาญด้วยประสบการณ์ตรงเท่านั้น แต่ยังถือเป็น “ความพร้อมลงมือปฏิบัติ” อีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับนายจ้างในอนาคต

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรร่วมกับแอร์บัส รังสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาของเราได้อย่างแท้จริง ด้วยโซลูชันฝึกอบรม ACT for Academy นี้เอง นักศึกษาของเราจะได้รับความรู้ความชำนาญด้วยประสบการณ์ตรงจากเครื่องบินแอร์บัส สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีทักษะที่ “พร้อมต่อการทำงาน” เพื่อตอบสนองความต้องการที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมการบิน” ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าว

“การจับมือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นหมุดหมายครั้งสำคัญเพราะเราได้ขยายโซลูชันการฝึกอบรมของเรามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการคาดการณ์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกว่าจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตในภาคการบินสูงที่สุด และ ACT for Academy จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการฝึกอบรมช่างเทคนิคและวิศวกรรุ่นใหม่ในการให้บริการเครื่องบินรุ่นใหม่ ๆ ได้อย่างไม่ต้องสงสัย” วาเลอรี แมนนิง รองประธานอาวุโส ฝ่ายการฝึกอบรมและบริการปฏิบัติการบินของแอร์บัส (Valerie Manning, Senior Vice President, Airbus Training & Flight Operations Services) กล่าว