‘ทางหลวง’ เดินหน้าอัพเกรดถนน ทล.108 ‘ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง‘ @เชียงใหม่ คาดแล้วเสร็จ ก.ค. 65

ทางหลวงลุยบูรณะถนนทางหลวง ทล.108 ปากทางท่าลี่สะพานแม่กลาง .เชียงใหม่ ระยะทาง 1.6 กม. มูลค่า 50 ล้าน คาดแล้วเสร็จ .. 65 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง อำนวยความสะดวกการเดินทาง หนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.80-81+600 ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร (กม.) ในพื้นที่ .สบเตี๊ยะ .จอมทอง .เชียงใหม่ ใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว ตั้งแต่เดือน .. 2565 ใช้เวลาก่อสร้าง 6 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จ .. 2565

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนปากทางท่าลี่สะพานแม่กลาง  เป็นเส้นทางสายหลักที่สำคัญ เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่งมวลชน ด้านการเกษตร ฯลฯ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นแหล่งประกอบกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันเริ่มมีความคับแคบและไม่ปลอดภัยมีปริมาณจราจรอยู่ที่ 6,827 คัน/วัน และมีการใช้ความเร็วสูง

อีกทั้ง สภาพผิวทางปัจจุบันเป็นพื้นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร เขตทางกว้างข้างละ 20 เมตร และมีสัดส่วนรถบรรทุกอยู่ที่ร้อยละ 25.91 ไม่มีเกาะกลางกั้นในการแบ่งทิศทางจราจร ทำให้มีการตัดกระแสจราจรกันไปมา ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

ดังนั้น ทล.จึงเห็นความสำคัญของการปรับปรุงทางหลวงสายดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยสามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการก่อสร้างบูรณะผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.5 เมตร ขยายไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีตแบ่งถนน ความกว้าง 0.6 เมตร พร้อมทั้งก่อสร้างแบริเออร์คอนกรีต ด้านไหล่ทางเป็นช่วงๆ ตามความเหมาะสมของไหล่ทางที่มีความชัน และมีจุดกลับรถ จำนวน 2 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

รายงานข่าวจาก ทล. ระบุอีกว่า เมื่อวันที่ 2 .. 2565 ที่ผ่านมา แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ ทล. อีกทั้ง เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว จึงให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับข้อมูลข่าวสาร และแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการ

นอกจากนี้ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รงมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและทำให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป ทั้งนี้ จากการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปรากฏว่า เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าทำให้การจราจรสะดวกปลอดภัยขึ้น เป็นการนำความเจริญมาสู่ชุมชนและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว

สำหรับขั้นตอนต่อไป ทล.จะดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวต่อไป โดยประชาชนสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดของโครงการก่อสร้างฯเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โทร. 0 5327 8700 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)