ขสมก.เตรียมชงบอร์ดฯ ไฟเขียวจ้างเอกชนวิ่งรถพลังงานสะอาดให้บริการ ปชช. รอเคาะภายใน มี.ค.นี้ ระหว่างรอแผนฟื้นฟูฯ

ลุ้น! ภายใน มี..นี้ บอร์ด ขสมก.ไฟเขียวจ้างเอกชนวิ่งให้บริการรถพลังงานสะอาด หลังฟีดรถไม่พอวิ่งบริการประชาชนเสียงบค่าซ่อมบำรุงรถเก่า คาดเปิดวิ่ง Q2/65 ชี้เดินหน้าควบคู่ระหว่างรอแผนฟื้นฟูฉบับใหม่ ด้านผอ.ขสมก. เผยยอดคนใช้รถเมล์ปัจจุบันกว่า 5-6 แสนคน/วัน

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับใหม่) ว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อวันที่ 22 .. 2564 ที่ผ่านมา คนร.ได้นำเสนอกระบวนการต่างๆ ตามที่เคยได้ตั้งข้อสังเกตไว้ เพื่อให้ ขสมก. นำไปแก้ไขให้ครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์จำนวนผู้โดยสารในกรณีสถานการณ์ปกติ, ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และหลังจากสถานการณ์คลี่คลายว่า การให้บริการจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ในระหว่างที่รอการดำเนินการแผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับใหม่ตามขั้นตอนและข้อสังเกตของ คนร.นั้น ขสมก. มีแผนการดำเนินการระยะสั้นในการจ้างเอกชนวิ่งให้บริการรถโดยสารพลังงานสะอาดตามระยะทาง โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การทดแทนรถเก่าที่มีสภาพสุดโทรม ทำให้มีค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ตามมา เช่น ค่าเหมาซ่อม ค่าเชื้อเพลิงค่าบุคลากร ฯลฯ เนื่องจาก หากมีการจ้างเอกชนวิ่งให้บริการรถพลังงานสะอาดนั้น จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และจะส่งผลให้ ขสมก.สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เมื่อ คนร.ได้รับฟังแผนระยะสั้นในการจ้างเอกชนวิ่งให้บริการ ได้ตอบกลับว่า ถือเป็นเรื่องที่ดี โดย ขสมก. สามารถเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ได้ทันที และหากบอร์ด ขสมก. ได้มีการพิจารณาแล้ว ให้ ขสมก.นำแผนเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ คนร.ได้ทันที ซึ่งคาดว่า จะสามารถนำเรื่องแผนการจ้างเอกชนวิ่งให้บริการรถพลังงานสะอาดให้บอร์ด ขสมก.พิจารณาภายใน มี.. 2565 นี้ ซึ่งแน่นอนว่ารถพลังงานสะอาดนั้น มีหลายรูปแบบ ขสมก.จะดำเนินการตามความเหมาะสมอย่างแน่นอนนายกิตติกานต์ กล่าว

นายกิตติกานต์ กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากในขณะนี้ ขสมก. มีรถโดยสารไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงต้องมีการจัดหารถใหม่ อีกทั้ง ในปัจจุบัน พบว่า รถมีสภาพสุดโทรม อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการบรรจุรถเข้าไปในใบอนุญาต ที่ได้ขอไว้กับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ซึ่ง ขสมก. จะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ การจ้างเอกชนวิ่งให้บริการรถพลังงานสะอาดตามระยะทางนั้น ยืนยันว่า ขสมก. จะดำเนินการให้เร็วที่สุด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาทิ รถพลังงานไฟฟ้า (EV), รถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) หรือรถที่ใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบ GPS, WiFi มาพร้อมกับตัวรถ และจะต้องเป็นรถใหม่ หรือรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน

ส่วนการให้บริการของ ขสมก.ในช่วงที่ผ่านมา นายกิตติกานต์ กล่าวว่า ในช่วงที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เมื่อ .. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้โดยสารใช้บริการอยู่ที่ 600,000 คน/วัน แต่ในเวลาต่อมาเมื่อ .. 2564-.. 2565 กลับมีผู้โดยสารใช้บริการลดลงหรือ 400,000 คน/วัน ดังนั้น ขสมก. จึงได้วิเคราะห์หาสาเหตุ ทั้งฟีดการเดินรถหรือการควบคุมความถี่ของการเดินรถ และการปล่อยรถในแต่ละช่วงเวลา โดยพบว่า ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับการให้บริการ หลังจากนั้น จึงได้มีการปรับรูปแบบความถี่การเดินรถ ส่งผลให้ล่าสุด มีผู้โดยสารกลับมาใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 500,000-600,000 คน/วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขสมก. เตรียมดำเนินการจ้างเอกชนวิ่งให้บริการตามระยะทาง โดยใช้รถปรับอากาศใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รถโดยสารเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนซึ่งในปัจจุบัน ขสมก. มีรถวิ่งให้บริการอยู่ประมาณ 2,900 กว่าคัน และเมื่อ .. 2564 ที่ผ่านมา ได้ปลดระวางรถจำนวน 70 กว่าคัน ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลว่า จะต้องจ้างเอกชนวิ่งรถจำนวนกี่คัน และนำมาวิ่งให้บริการในเส้นทางใดบ้าง โดยเฉพาะเส้นทางที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก และคาดว่า จะนำมาวิ่งให้บริการได้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนและจะทำให้ผลการดำเนินการของ ขสมก. มีรายรับสอดคล้องกับรายจ่าย ไม่ต้องกู้เงินเพิ่ม สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหากยังคงใช้รูปแบบเดิม ขสมก. จะต้องเสียค่าซ่อมบำรุง 10 ปี มูลค่ากว่า30,000 ล้านบาท รวมถึงถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆ จะทำให้มูลค่าหนี้สะสมของ ขสมก. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2563 ขสมก.มีหนี้สะสม 132,000 ล้านบาท แต่ในปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 140,000 ล้านบาท