‘ทางหลวง’ ผุดถนนแนวใหม่ ‘ทางเลี่ยงเมืองอำนาจฯ’ ด้านตะวันตก มูลค่า 2,400 ล้าน คาดเริ่มสร้างปี 67 เสร็จภายใน 3 ปี

ทางหลวงผุดโปรเจ็กต์ทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญด้านตะวันตก ระยะทาง 25 กม. มูลค่า 2,400 ล้าน จ่อของบเวนคืนปี 66 สตาร์ทตอกเข็มปี 67 สร้างแล้วเสร็จภายใน 3 ปี อัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม เชื่อมโยงอีสานสู่ประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการพัฒนาสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง-AEC

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายผลักดันให้ ทล.ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ เลี่ยงเมืองอำนาจเจริญด้านทิศตะวันตก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและยกระดับความปลอดภัยการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

และยังเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานีสาละวัน) เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม ตลอดจนช่วยกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่สอดรับกับแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 212 สายหนองคายอุบลราชธานี (ถนนชยางกูร) เป็นทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางจากอุบลราชธานีไปยังมุกดาหาร ซึ่งแนวเส้นทางดังกล่าวผ่านพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งมีสภาพทั่วไปเป็นย่านชุมชนและมีข้อจำกัดในการขยายทางหลวงจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงเร่งรัดกรมทางหลวงดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า สำนักสำรวจและออกแบบขานรับนโยบายดังกล่าว เร่งดำเนินการออกแบบโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก)  จุดเริ่มต้นโครงการจากทางหลวงหมายเลข 212 ที่ กม.518+211 ตัดกับกม.0+000 ของโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) แนวเส้นทางจะวิ่งขนานกับทางหลวงหมายเลข 212 มุ่งขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ ช่วงเริ่มต้นโครงการถึง กม.3+000 อยู่ในพื้นที่ตำบลไก่คำ

โดยที่ กม.12+930 ของโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) ที่ กม. 311+354  จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลโนนหนามแท่ง ที่ กม.25+000 ของโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก)

บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) ที่ กม.501+933 ห่างจาก อบต.โนนหนามแท่ง ลงมาทิศเข้าเมืองอำนาจเจริญหรือทิศใต้ประมาณ 800 เมตร ซึ่งอยู่ในทิศไปมุกดาหารหรือทิศเหนือประมาณ 1.6 กิโลเมตร (กม.) ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ .ไก่คำ .นาจิก .ดอนเมย .โนนโพธิ์ และ .โนนหนามแท่ง รวมระยะทางยาวประมาณ 25 กม.

สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างโครงการ 2,400 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการออก ...เวนคืนที่ดิน และเสนอของบประมาณปี 2566 ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทั้งนี้หากโครงการมีการเวนคืนที่ดินแล้วจะมีความพร้อมเพื่อเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าเริ่มดำเนินการได้ในปีงบประมาณ2567 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

รูปแบบโครงการออกแบบเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร โดยช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.50 เมตร มีเกาะกลางแบ่งทิศทางการจราจร ความกว้างของเขตทาง 80 เมตร เพื่อสำหรับการขยายถนนในอนาคต โดยกำหนดให้มีจุดตัดทางแยกทั้งหมด 3 แห่ง  ดังนี้

  1. 1จุดเริ่มต้นโครงการถนนทางเลี่ยงเมืองอํานาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) ที่ กม.518+211 รูปแบบโครงการได้ออกแบบเป็นทางแยกในระดับดิน ควบคุมการเดินรถด้วยสัญญาณไฟจราจร มีขนาด 4 ช่องจราจร
  2. จุดตัดโครงการกับทางหลวงหมายเลข 202 (ถนนจักรวรรดิ) บริเวณ กม.311+354 กำหนดให้เป็นรูปแบบทางยกต่างระดับตามแนวถนนเลี่ยงเมืองก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับข้ามแยกขนาด 4 ช่องจราจร สามารถขยายเป็น 6 ช่องจราจรได้ในอนาคต ก่อสร้างสะพานเชื่อมเลี้ยวขวา Directional Ramp ขนาด 2 ช่องจราจรแนวเหนือตะวันตก (N-W) ก่อสร้างสะพานช่องทางเลี้ยวต่างระดับ (Ramp) ขนาด 1 ช่องจราจร แนวตะวันตกใต้ (W-S)
  3. จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) ที่ กม.501+933 โดยรูปแบบโครงการดังกล่าวได้ออกแบบเป็นทางแยกในระดับดิน ควบคุมการเดินรถด้วยสัญญาณไฟจราจร มีขนาด 4 ช่องจราจร

สำหรับรูปแบบโครงสร้างสะพาน ประกอบด้วย

  • โครงสร้างทางยกระดับข้ามทางแยกต่างระดับ 1 แห่ง (กม.12+930) บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 202 โครงสร้างเป็นแบบคานคอนกรีตรูปกล่องสี่เหลี่ยมคางหมู (Box Girder) ด้านข้างออกแบบเป็นแผ่นพื้นลักษณะเป็นปีกยื่นออกไปทั้งสองข้าง
  • โครงสร้างสะพานข้ามคลอง 14 แห่ง (ข้ามคลองธรรมชาติและคลองชลประทาน) สะพานข้ามถนนท้องถิ่น 2 แห่งกม.17+037 และ กม.22+640) รูปแบบโครงสร้างสะพานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวสะพานมีตั้งแต่ 10 ถึง 20 เมตร โดยลักษณะโครงสร้างสะพานส่วนบนเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ขณะเดียวกัน ตลอดแนวเส้นทางโครงการจะมีการออกแบบจุดกลับรถเป็นระยะๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้เส้นทาง รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ทางเดิม ซึ่งโครงการได้มีการออกแบบจุดกลับรถออกเป็น 3 รูปแบบ จำนวน 33 แห่ง ประกอบด้วย

  1. จุดกลับรถแบบเปิดเกาะทั่วไป (Special U-Turn Type I) ทางสายหลัก 9 แห่ง กม.0+100, กม.1+100, กม.5+400, กม.7+037, กม.9+300, กม.15+900, กม.21+300, กม22+640 และ กม.24+900
  2. บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองและข้ามคลองชลประทาน จำนวน 7 แห่ง บริเวณ กม.2+744, กม.2+920, กม.11+150, กม.11+325, กม.12+280, กม.13+010 และ กม.14+050
  3. จุดกลับรถลอดใต้ถนนโดยใช้ท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แห่ง กม.18+000 รวมจุดกลับรถทั้งหมด 17 แห่ง

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่เพื่อรองรับการเดินทางและภาคขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคและประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน