เปิดศักยภาพ “ท่าเรือประจวบ” รองรับขนส่งรางรถไฟ เฟส 2


บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้นำศักยภาพของท่าเรือน้ำลึกรองรับสินค้ารางรถไฟจากต่างประเทศ ต่อยอดในความเชี่ยวชาญการขนส่งทางบก ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศ พัฒนาการขนถ่ายสินค้าประเภทรางรถไฟ (STEEL RAILS) เฟส 2
PPC รับเรือ MV.OUTRIVALING 3 เรือบรรทุกเหล็กรางรถไฟ เฟส 2 นำหนักสินค้า 11,200 MT. จากท่า FANGCHENG / CHINA เพื่อทำการขนถ่ายจากท่าเรือประจวบ ไปยังสถานีรถไฟนาผักขวง ตามโครงการเส้นทางขนส่งรางรถไฟทางคู่สายใต้ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการทำงานการขนถ่ายรางรถไฟ (STEEL RAILS) ณ ท่าเทียบเรือ A1
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้รับเรือขนถ่ายรางรถไฟเป็นครั้งที่ 2 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขีดความสามารถที่ทางบริษัทฯ มีความพร้อมในการรองรับการขนถ่ายสินค้า ท่าเทียบเรือมีศักยภาพและความพร้อมตลอด เรามีความเชื่อมั่นว่า ท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานแห่งนี้ สามารถเติบโตไปได้ในอนาคต เรามีความเชื่อมั่นว่า ผู้มาใช้บริการมีสินค้าหลากหลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราก็เปิดตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น