‘ศักดิ์สยาม’ เร่งหน่วยงาน ‘คมนาคม’ รัฐ-รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบปี 65 มูลค่า 2.08 แสนล้าน สนองนโยบายรัฐภาพรวม 93%

ศักดิ์สยามสั่งหน่วยงานในสังกัดคมนาคม เร่งเบิกจ่ายงบปี 65 วงเงิน 2.08 แสนล้าน เผย .. 65 เบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว 3.27 หมื่นล้าน บี้ลงนามสัญญางบปีเดียวครบ 7,612 รายการภายในเดือนนี้ งบผูกพันครบ เม..นี้ ตั้งธงเบิกจ่ายภาพรวมตามเป้ารัฐ 93%

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม วันนี้ (11 .. 2565) ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมติดตามการดำเนินงาน การลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท หรือ 12.51% และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท หรือ 87.49% โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน สิ้นเดือน .. 2565 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 32,752.39 ล้านบาท คิดเป็น 17.96% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน สิ้นเดือน .. 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 13,459.55 ล้านบาท คิดเป็น 7.38% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคม มีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา           รายการปีเดียว จำนวน 7,612 รายการ วงเงิน 77,846.70 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 5,776 รายการ วงเงิน 51,773.18 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการในเดือน .. 2565 ส่วนรายการผูกพันใหม่ จำนวน 138 รายการวงเงิน 2,876.06 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 20 รายการ วงเงิน 145.21 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการภายใน เม.. 2565

ขณะที่ งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 117,576.61 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 .. 2564-31 .. 2565) จำนวน 15,734.97 ล้านบาท ซึ่ง สิ้นเดือน .. 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 13,566.07 ล้านบาทหรือ 86.22% ของแผนเบิกจ่ายสะสม โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวต่ออีกว่า ตนได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 เร่งรัดการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนดรายจ่ายภาพรวม 93% และรายจ่ายลงทุน 75% และในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือน เพื่อที่จะให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 95% ภายใน .. 2565