หยุดก่อน! ‘เจ้าท่า’ สั่งตรึงราคาค่าเรือข้ามฟาก ใช้ราคาเดิม 3.50-6 บาท ช่วยเหลือค่าครองชีพ ปชช.

เจ้าท่าสั่งตรึงราคาค่าเรือข้ามฟาก ใช้ราคาเดิม 3.50-6 บาท ช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน พร้อมเร่งถกสมาคมเรือไทยกำหนดมาตรการอัตราเหมาะสมภายใน ..นี้ พิจารณาผลกระทบช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า กรณีที่มีการนำเสนอข่าวเรือข้ามฟากขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร จาก 3.50 บาท เป็น 5 บาท เนื่องมาจากค่าน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางน้ำ ทำให้มีการใช้บริการเรือโดยสารลดลง

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงผู้ใช้บริการเรือโดยสารข้ามฟากเปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารก่อนและระหว่างสถานการณ์โควิด-19 พบว่ามีจำนวนคนโดยสารลดลงในทุกเส้นทาง โดยมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงถึง 65% ส่งผลให้ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการประกอบการเดินเรือ

นายภูริพัฒน์ กล่าวอีกว่า เพื่อบริหารสถานการณ์การเดินเรือโดยสารข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยังคงสามารถให้บริการต่อไปได้ และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและรักษาการให้บริการเดินเรือสาธารณะของผู้ประกอบการ

โดยที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ออกประกาศที่ 68/2563 กำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นการเฉพาะและชั่วคราว ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเกณฑ์ค่าน้ำมันดีเซลไม่เกิน 20 บาท/ลิตร โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารสำหรับเรือข้ามฟาก ในเส้นทางต่าง ดังนี้

  • เส้นทางนนทบุรีบางศรีเมือง /ท่าช้างวังหลัง/ท่าช้างวัดระฆัง/วังหลังท่าพระจันทร์เหนือ/วังหลังมหาราช/ราชวงศ์ท่าดินแดง จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 3.50 บาท
  • เส้นทางโอเรียนเต็ลวัดสุวรรณ ท่าเตียนวัดอรุณ จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 4 บาท
  • เส้นทางสี่พระยาคลองสาน จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 4.50 บาท
  • เส้นทางพระสมุทรเจดีย์วิบูลย์ศรี สะพานตากสิน (สาทร)ฝั่งพระนครฝั่งธนบุรี จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 5.50 บาท
  • เส้นทางปากคลองตลาดวัดกัลยาฯวัดกุฎีจีน จัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 6 บาท

นายภูริพัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ผู้ประกอบการเดินเรือ ประสบกับภาวะราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 29 บาทต่อลิตร ตั้งแต่ .. 2564 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงให้ความร่วมมือในการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารตามประกาศกรมเจ้าท่ามาโดยตลอด

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าคำนึงถึงภาระและภาวการณ์ประกอบการที่ขาดทุนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยได้ร่วมกับสมาคมเรือไทยพิจารณาผลกระทบ เพื่อกำหนดมาตรการและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน.. 2565 นี้ เพื่อให้การบริการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก สามารถดำเนินการอยู่ได้โดยไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนเกินสมควร