เสร็จเกินครึ่ง! ทช.อัปเดตโปรเจ็กต์ขยายถนนทางเข้า ‘วัดป่าบ้านตาด’ จ.อุดรฯ คืบหน้า 56% คาดแล้วเสร็จ ก.ย. 65

ทางหลวงชนบทอัปเดตโปรเจ็กต์ขยายถนนทางเข้าวัดป่าบ้านตาด .อุดรธานี สายแยก ทล.2-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ระยะทาง 7.3 กม. มูลค่า 333 ล้าน คืบหน้า 56% คาดแล้วเสร็จ .. 65 หนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยว

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ ทช.ดำเนินภารกิจยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งการท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ .บ้านตาด .เมือง .อุดรธานี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับปริมาณการจราจรของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการะบูชาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงในจังหวัด

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ .เมือง.อุดรธานี ระยะทางรวม 7.395 กิโลเมตร (กม.) โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 333.466 ล้านบาท ปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 56% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จใน .. 2565 นี้

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการดังกล่าว แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

  • ช่วง กม.ที่ 0+000 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (กม.ที่ 447) รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร
  • ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+100 (กรณีเขตทาง 60 เมตร) รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4-6 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณเกาะกลางและวงเวียน
  • ช่วง กม.ที่ 1+100 ถึง กม.ที่ 7+395 (กรณีเขตทาง 20 – 30 เมตร) รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50-2.50 เมตร

นอกจากนี้ ทช.ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการออกแบบภูมิทัศน์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสวยงาม เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนตั้งแต่จุดเริ่มต้นสายทาง ซึ่งได้กำหนดให้มีจุดพักคอยหรือจุดนัดพบ บริเวณต้นทางขาเข้าและปลายทางขาออกของโครงการ พร้อมก่อสร้างทางเท้ากว้าง 5 เมตร รองรับผู้พิการ ศาลาพักคอยผู้โดยสาร

ขณะเดียวกัน ได้มีการตกแต่งภูมิทัศน์ จัดให้มีไม้พุ่มดอก จัดวางในกระถางคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นช่วง และได้มีการประดับด้วยต้นถั่วบราซิลดอกเหลืองสวยงามตลอดสายทาง ตลอดจนได้มีการนำต้นไม้ประจำจังหวัดอย่างต้นทองกวาวที่มีดอกสดสีแดงปลูกเพื่อกันแนวเขตที่ดินของสายทางอีกด้วย