สุดว้าว! ทช. ผุดสร้าง ‘สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา’ เชื่อมพัทลุง-สงขลา มูลค่า 4,841 ล้าน คาดเปิดใช้ปี 69 แลนด์มาร์คใหม่แห่งอนาคต

ทางหลวงชนบทผุดสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมพัทลุงสงขลา มูลค่า 4,841 ล้าน จ่อชง ครม. เคาะไฟเขียวของบปี 66 คาดเปิดใช้ปี 69 ช่วยร่นระยะทาง 80 กม. ลดเวลาเดินทางกว่า 2 ชม. หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวพร้อมดันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอนาคต

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา .เกาะใหญ่ .กระแสสินธุ์ .สงขลา ถึง .จองถนน .เขาชัยสน.พัทลุงแล้วเสร็จ และได้ผ่านการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (คชก.) ของสำนักนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยเเล้ว

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และในปี 2566 ได้จัดทำคำขอภายในกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อเตรียมเสนอของบประมาณ จำนวน 4,841 ล้านบาท โดยจะใช้เงินกู้และงบสมทบจากงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างประมาณปี 2566 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2568 ซึ่งจะสามารถเปิดให้ใช้บริการได้ในปี 2569 ต่อไป

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า เนื่องจากตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานอยู่เพียง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ ตั้งอยู่ด้านล่างของทะเลสาบสงขลาเชื่อมต่อ .สิงหนคร .สงขลา กับ .ปากพะยูน .พัทลุง และสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สะพานไสกลิ้งหัวป่า) ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อ .ระโนด .สงขลา กับ.ควนขนุน .พัทลุง โดยสะพานทั้ง 2 แห่ง มีระยะทางห่างกัน 60 กิโลเมตร (กม.) ทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ตรงกลางของทะเลสาบ ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

โดยจากปัญหาดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ .เขาชัยสน .พัทลุง และ.กระแสสินธุ์ .สงขลา จึงขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งหากก่อสร้างสะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กม. ลดระยะเวลาได้ประมาณ 2 ชั่วโมง และยังสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนในพื้นที่ .สงขลา ให้สามารถเดินทางไปยัง .พัทลุงได้รวดเร็วมากขึ้นหากเกิดภัยพิบัติ

สำหรับโครงการนี้มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกจากถนนทางหลวงชนบท พท.4004 (กม.ที่ 3+300) บ้านแหลมจองถนน.จองถนน .เขาชัยสน .พัทลุง วางแนวข้ามทะเลสาบสงขลา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีจุดสิ้นสุดที่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) บริเวณ หมู่ 2 บ้านแหลมยาง .เกาะใหญ่ .กระแสสินธุ์.สงขลา รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กม. โดยสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร (สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต)

นอกจากนี้ มีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือ สะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ (Box Segmental Bridge) อีกทั้ง บริเวณราวสะพานได้ออกแบบให้มีความสวยงาม โดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมมโนราห์ของท้องถิ่นมาประยุกต์ ประกอบกับลักษณะทางโครงสร้างของสะพานที่แตกต่างจากสะพานอื่นและสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม ทำให้สะพานแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่าง .พัทลุง กับ .สงขลา สนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม