เสร็จแล้ว! ‘ทางหลวง’ ขยายถนน 6 เลน ทล.344 สาย อ.บ้านบึง-บรรจบ ทล. 331 จ.ระยอง เชื่อมโครงข่าย-รองรับ EEC

ทางหลวงเทงบ 1.19 พันล้าน ขยายถนน 6 เลน ทล.344 สาย .บ้านบึงบรรจบ ทล. 331 .ระยองแล้วเสร็จ เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงสายอื่น พร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่ EEC

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 344 สาย .บ้านบึงบรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (หนองปรือ) รวมสะพานข้ามแยกหนองชาก แล้วเสร็จระยะทางยาวประมาณ 12.3 กิโลเมตร (กม.) ในพื้นที่ .ชลบุรี โดยใช้งบประมาณ 1.19 พันล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344 สาย .บ้านบึงบรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แยกหนองปรือ) ลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ไปกลับ  โดยขยายทั้งด้านไหล่ด้านในและขยายไหล่ด้านนอก ผิวทางคอนกรีตและมีเกาะกลาง เขตทางกว้าง 60 เมตร ยกเว้นช่วงทางแยกกม.13  บริเวณสะพานข้ามแยกทางเข้าบ้านบึง

เขตทางกว้าง 80 เมตร  ช่วงทางแยกบ้านบึงพัฒนาไประยอง ที่ กม.16 ทางหลวงหมายเลข 3138 เขตทางกว้าง 80 เมตร  และบริเวณสี่แยกหนองชาก ที่ กม.22 เขตทางกว้าง 80 เมตร รวมสะพานข้ามแยกหนองซาก ระหว่างกม.12+700-25+000 ระยะทางยาวประมาณ 12.30 กม. รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบนทางหลวง

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 344 เริ่มต้นที่ กม.0 ถนนสุขุมวิท ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ช่วง กม.94+080 สิ้นสุดที่กม.269+101 บนทางหลวงหมายเลข 3 ในพื้นที่ .แกลง .ระยอง โดยมีระยะทางยาวทั้งหมดประมาณ 102.24 กม. เดิมเป็นถนนผิวทางแอสฟัลต์ 4 ช่องจราจร ไปกลับ และมีการปรับปรุงขยายผิวจราจรเป็นส่วนใหญ่แล้ว ยังคงเหลือช่วงบริเวณ .บ้านบึง .ชลบุรี ที่ยังไม่ได้มีการขยายปรับปรุง ประกอบกับทางหลวงหมายเลข 344 นี้ เป็นเส้นทางหลักที่สามารถใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวไปยัง .ระยอง, .จันทบุรี และ .ตราด ได้ใกล้ที่สุด

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้ทำการขยายเพิ่มช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณจราจรในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) Eastern Economic Corridor ซึ่งเป็นโครงการฯ ภายใต้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ประกาศ เริ่มใช้ ปี 2561 โดยโครงการนี้ช่วยส่งเสริมต่อเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 3 จังหวัด คือ .ชลบุรี, .ระยอง และ .ฉะเชิงเทรา

โดยล่าสุดโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางหลวงสายอื่นๆ เช่น ทล.349 และทล.3289 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด ช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างมาก โดยเพิ่มช่องจราจร ลดไฟสัญญาณจราจร แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดช่วงทางแยกหนองชากและแยกอ่างเวียน ปัญหาน้ำท่วมขัง

นอกจากนี้ ช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถแยกทักษิณและแยกจุฬาภรณ์ที่เดิมไม่มีไฟสัญญาณจราจร กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)