ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนสินเชื่อ  5,000 ล้านบาท เสริมแกร่งธุรกิจโรงกลั่น ไทยออยล์

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)  สนับสนุนสินเชื่อระยะยาว วงเงิน 5,000 ล้านบาท แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ไทยออยล์ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีแผนสร้างความเติบโตจากพื้นฐานความแข็งแกร่งของธุรกิจโรงกลั่น ขยายสู่ธุรกิจปิโตรเคมี และเพิ่มโอกาสการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (New S-Curve)  เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัท อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจของไทย

ทีเอ็มบีธนชาต เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุน การพัฒนาธุรกิจปิโตรเลียมซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และพร้อมเป็นพันธมิตรเคียงข้าง ไทยออยล์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการลงทุนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน