แนะแนวหลักสูตรแพทย์จีน ม.หัวเฉียวฯ 

คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) แนะแนวหลักสูตรพร้อม สาธิตการครอบแก้วและฝังเข็มตามศาสตร์การรักษาของแพทย์แผนจีนแก่โรงเรียนราษฎร์วิทยา    (ตี่มิ้ง) จ.ตาก เพื่อให้ทราบถึงรายวิชาและสัมผัสบรรยากาศจริงของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะนักเรียนและคุณครูให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ มฉก. บางพลี เมื่อเร็ว ๆ นี้