ยินดีต้อนรับ! ‘สุวรรณภูมิ’ พร้อมรับผู้โดยสารเข้าไทยผ่าน Test & Go ดีเดย์! 1 ก.พ.นี้ ยันเข้มงวดมาตรการ สธ.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการทุกหน่วยงานพร้อมรองรับผู้โดยสารหลังเปิดให้ลงทะเบียนเข้าประเทศด้วยระบบ Test & Go อีกครั้ง ดีเดย์! 1 ..นี้ ลั่นคัดกรองเข้มงวดตามมาตรการ สธ. เผยเปิดประเทศตั้งแต่ 1 .. 64-29 .. 65 มีนักท่องเที่ยวเข้าไทยแล้ว 3.81 แสนคน

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ได้ปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยจะเริ่มให้ผู้เดินทางจากทุกประเทศทั่วโลกลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศไทยโดยระบบ Test & Go ได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2565 เป็นต้นไปนั้น

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ในฐานะท่าอากาศยานหลักของประเทศมีความพร้อม ในการรองรับผู้โดยสารที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ภายใต้มาตรการคัดกรองที่เข้มงวดปฏิบัติตามแนวทาง Covid Free Setting ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (โควิด-19) ทสภ. (EOC) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สายการบิน ตลอดจนผู้ประกอบการโรงแรม

นายกิตติพงศ์ กล่าวอีกว่า ทสภ. ยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำในการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยานรวมถึงบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสตลอด 24 ชั่วโมง และในส่วนของการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังโรงแรมที่จองล่วงหน้านั้นในกรณีที่รถโรงแรมสำหรับผู้โดยสารระบบ Thailand Pass ไม่เพียงพอ ทสภ. ได้จัดเตรียมรถแท็กซี่ที่ผ่านมาตรฐานSha plus และ AOT Limousine พร้อมให้บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศที่จองโรงแรมไว้ล่วงหน้าตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งผู้โดยสารที่เข้มงวด

สำหรับความพร้อมด้านบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงาน ทสภ. ขณะนี้ อยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ซึ่งคาดว่า ปลาย .. 2565 จะสามารถฉีดได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 25,000 คน นอกจากนั้นทสภ. ยังมีการสุ่มตรวจคัดกรองผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงด้วยวิธี ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

นายกิตติพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่วันที่1 .. 2564-29 .. 2565 ทสภ. ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 381,871 คน แบ่งเป็นผู้เดินทางผ่านระบบ Test & Go จำนวน 317,754 คน ระบบ Sandbox จำนวน 22,918 คน ระบบ Quarantine 7 วันจำนวน 30,418 คน  Quarantine 10 วัน จำนวน 9,950 คน และ Quarantine 14 วัน จำนวน 831 คน

ทสภ. มีความพร้อมในการให้บริการ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เข้มงวด พร้อมร่วมเป็นกลไกสำคัญกับรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศนายกิตติพงศ์ กล่าว