‘สุวรรณภูมิ’ คาดตรุษจีน 65 รวม 13 วัน มีผู้โดยสาร 4.65 แสนคน กว่า 4,957 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 64

สุวรรณภูมิคาดตรุษจีน 65 ดีเดย์! 26 ..-7 ..นี้ มีผู้โดยสาร 4.65 แสนคน กว่า 4,957 เที่ยวบิน เผยบินเช่าเหมาลำฮอต ขอเพิ่ม 50 เที่ยวบิน พร้อมเชิญชวนถ่ายภาพรับเทศกาลตรุษจีนปีขาล ธาตุน้ำ

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 26 ..-7 .. 2565 (รวม 13 วัน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ทสภ. ในช่วงดังกล่าว รวมทั้งสิ้นประมาณ 465,453 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 35,804 คน หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปี 2564 ทสภ.จะมีจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านเข้าออกเพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ (รวมขาเข้าขาออก) ประมาณ115,931 คน ในประเทศ (รวมขาเข้าขาออก) ประมาณ 349,522 คน

สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าว คาดว่าจะมีเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,957 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ381 เที่ยวบิน หากเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 37.12% โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ (รวมขาเข้าออก) จำนวน 2,138 เที่ยวบิน ลดลง 1.88% และเที่ยวบินในประเทศ (รวมขาเข้าออก) จำนวน2,819 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 96.31%

โดยมีสายการบินประจำและสายการบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) จำนวน 10 สายการบิน ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ(Extra  Flight) จำนวนทั้งสิ้น 50 เที่ยวบิน แบ่งออกเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 16 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 34 เที่ยวบิน ซึ่งสายการบินที่ขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษมากที่สุด 3 อันดับแรก (รวมขาเข้าออก) คือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 14 เที่ยวบิน สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ จำนวน 8 เที่ยวบิน และสายการบินทีเวย์ จำนวน 8 เที่ยวบิน

นายกิตติพงศ์  กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2565 (Chinese New Year 2022) ระหว่างวันที่ 25 ..-3 .. 2565 ทสภ. ได้จัดตกแต่งพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ปีขาล ธาตุน้ำจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณประตู 5 โถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 และจุดที่ 2 บริเวณประตู 1 ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า โดยการจัดซุ้มเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นการส่งมอบความสุขและร่วมอวยพรผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ทสภ.

อย่างไรก็ตาม ทสภ. ยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข D-M-H-T-T และ Covid Free Setting ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเน้นย้ำในการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยานรวมถึงบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสร่วมตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมทั้งขอให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เชื่อมั่น มั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึง ทสภ. ล่วงหน้า เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน โดยสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง