ชาวนครศรีฯ เฮ! ทช.ลาดยางถนน 2 เลน ‘สายบ้านเนิน-บ้านย่านม่วง‘ เสร็จแล้ว เชื่อมเดินทาง-หนุนขนส่งสินค้าเกษตร

ทางหลวงชนบทลาดยางถนน 2 เลนนครศรีฯกว่า 6 กม. เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมระหว่างอำเภอ หนุนขนส่งสินค้าพืชผลเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านเนินบ้านย่านม่วง .บ้านเนิน, เสือหึง .เชียรใหญ่, หัวไทร .นครศรีธรรมราช ระยะทาง 6.725 กิโลเมตร (กม.) เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 58.967 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาถนนสายดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรังทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเนินบ้านย่านม่วง .บ้านเนิน, เสือหึง .เชียรใหญ่, หัวไทร .นครศรีธรรมราช

โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวกันอันตราย ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

นายอภิรัฐ กล่าวอีกว่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ข้าว ปาล์ม ฯลฯ ระหว่างตำบล อำเภอ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นอกจากนี้ ยังช่วยร่นระยะทาง ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ ไปยังตำบลเสือหึง อำเภอหัวไทร ได้อีกทางหนึ่งด้วย