สุดยอด! ‘การรถไฟฯ’ ลุยโครงการ ‘สถานี-ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้’ ช่วยลดภาระค่าครองชีพช่วงโควิด-19

การรถไฟฯเดินหน้าโครงการต้นแบบสถานีซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้คาดปี 65 กระจายครอบคลุมทั่วประเทศหวังช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนพนักงานการรถไฟฯ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือในการลดค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้มีการดำเนินโครงการช่วยเหลือลดค่าครองชีพแก่เจ้าหน้าที่ พนักงานการรถไฟฯและประชาชนบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยเดินหน้าสานต่อโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ประจำปี 2565 เพื่อเร่งเพิ่มจำนวนสถานี/ซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

โครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2565 นี้ เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งถึงปัจจุบันมีสถานีและซุ้มเครื่องกั้นถนนเข้าร่วมโครงการแล้ว 31 สถานี และซุ้มกั้นถนนอีก 28 ซุ้ม โดยในอนาคตการรถไฟฯ ตั้งเป้าหมายเร่งขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้นนายเอกรัชกล่าว

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ การรถไฟฯ จัดทำขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานประจำสถานีรถไฟทั่วประเทศ ใช้เวลาว่างหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ และใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสถานีรถไฟและซุ้มเครื่องกั้นถนนมาทำประโยชน์

โดยการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และผลไม้ปลอดสารพิษ เช่น ผักบุ้ง ผักกาด กะหล่ำปลี ดอกกะหล่ำ มะเขือ มะนาวแตงกวา เห็ด รวมถึงกล้วย มะละกอ ข้าวโพด และฟักทอง ตลอดจนพืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ฟ้าทลายโจร เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปใช้บริโภคภายในครัวเรือน รวมทั้งแจกจ่ายให้แก่ประชาชน สถานศึกษา และชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงสถานีรถไฟ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพให้แก่พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟ และพี่น้องประชาชน รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างการรถไฟฯ และชุมชนอีกด้วย

โครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ได้รับผลตอบรับที่ดี และประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนสถานีรถไฟ และซุ้มกั้นถนนที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน เยาวชนและชุมชนใกล้เคียง ที่สำคัญในช่วงที่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาด การรถไฟฯ ยังส่งมอบความช่วยเหลือนำผลผลิตไปแจกจ่าย ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ตามสถานที่กักตัว และนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชน สถานศึกษา ตลอดจนนำสมุนไพรที่ปลูกได้ เช่น ยาฟ้าทลายโจร ขิง ไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องชาวรถไฟและประชาชนเพื่อช่วยบรรเทารักษาจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วยนายเอกรัช กล่าว